Exempel

MIN PARTIPORTAL

Portaler 

Min partiportal

1 ALLMÄNT

1.1 De största problemen med den förda politiken

1.1.1 Obalans
Krav & Skyldigheter - Brott & Straff - Majoriteter & Minoriteter - Beslut & Konsekvenser - Ord & Handling - Utfästelser & Leveranser

Se GENERELLA PROBLEM, avsnitt 3.3 Både... och... & Balans

1.1.2 Övrigt
"Den långa marschen genom institutionerna" - På väg mot demokratur - Nationalstaten håller på att försvinna - Invandrings- & Integrationspolitiken - Energipolitiken - Skolresultaten

Se VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

1.2 De partier som kan driva förändring

Kristdemokraterna

Liberalerna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

2 FÖRÄNDRINGAR ATT GÖRA

2.1 Allmänt

2.1.1 Skapa balans
Återinför tjänstemannaansvaret - Modernisera rättssystemet - Skapa balans mellan Brottslingar & Brottsoffer - Avsluta politisk styrning av skattefinansierade verksamheter inkl. kyrkan
Inför tydliga krav för Invandring & Medborgarskap - Tydliggör villkor för Mångkultur - Tillämpa samma regler för alla - Återinför dubbelriktad jämlikhet

2.1.2 Övrigt
Reversera "Den långa marschen genom institutionerna" - Förstärk demokratin - Säkerställ nationalstaten och det svenska
Reformera Invandrings- & Integrations-, Energi- och Infrastruktur-politiken - Inför kunskapsskolan med krav och befogenheter

2.2 Specifikt

2.2.1 Kristdemokraterna

2.2.2 Liberalerna

2.2.3 Moderaterna

2.2.4 Sverigedemokraterna

Tydliggör skillnaden i tillämpningen av kristna och islamska värderingar

Våga stå upp för de svenska värderingarna - många medborgare är bekymrade för utvecklingen

Fortsätt på partiledningens linje

Säkerställ >4% röster

Bli tydligare - inte för liberala!

Inta en rimlig balans mellan frihet och regler

Tydliggör avståndstagande från

"Öppna hjärtats politik"

Inför rimligt balanserade
löne- och kapitalskatter

Tydliggör det som SD står för

Bemöt det som SD anklagas för

Ta fram vitboken

3 PARTIER SOM INTE KAN DRIVA FÖRÄNDRING

3.1 Allmänt

Nya partier som inte garanterat når 4%-gränsen för riksdagen - varje sådan röst är en röst till vänsterblocket!

I valet 2022 kan dessa partier bäst visa sitt berättigande i lokala val!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inte ha en tydlig politik och Centerpartiet kan jag inte lita på!

3.2 Specifika partier och vad de står för

3.2.1 Centerpartiet

3.2.2 Miljöpartiet

3.2.3 Socialdemokraterna

3.2.4 Vänsterpartiet

Maktlysten partiledare som inte visar respekt för demokratin

Gränslös politik

Okontrollerad massinvandring

Stolligt ungdomsförbund

Inhuman Integrationspolitik
Nazistiskt förflutet

Politik fattad på tyckande/känslor

Politik baserad på politiskt vald vetenskap inom infrastruktur och klimat

Inhuman Integrationspolitik

Har genom orimligt stort inflytande fått igenom för mycket av stollig politik

Övergett ideologin för makten

Importerar islamister som röstboskap

Har och accepterar rasister
i de egna leden

Nazistiskt förflutet

Inhuman integrationspolitik

Övergett demokratin

Kommunism har aldrig lyckats

Människan är egoist och därför funkar det inte

Skapar stagnation

Dock finns det en del som är OK inom V, bl.a. Nooshi Dadgostar och rättvisefrågor!

Se VÅR GEMENSAMMA FRAMTID och FRÅGOR TILL MAKTHAVARE

Har jag fel när jag påstår att de flesta vill börja med en överblick för att sedan välja ämne och gå ner på djupet?

Min tanke med gemensamt strukturerade portaler väcktes på 90-talet och har blivit uppskattad hos dem som tog till sig denna tanke.

Se kommentarerna via länkarna längst ner på Mer om Portaler!

Notera
Detta är bara ett exempel baserat vad jag tror att flertalet medborgare egentligen tycker,
även många av dem som av slentrian röstar på S och C.