Exempel

MIN PARTIPORTAL

Portaler 

Min partiportal

1 ALLMÄNT

1.1 De största problemen med den förda politiken

1.1.1 Obalans
Krav & Skyldigheter - Brott & Straff - Majoriteter & Minoriteter - Beslut & Konsekvenser - Ord & Handling - Utfästelser & Leveranser

Se GENERELLA PROBLEM, avsnitt 3.3 Både... och... & Balans

1.1.2 Övrigt
"Den långa marschen genom institutionerna" - På väg mot demokratur - Nationalstaten håller på att försvinna
Invandrings- & Integrationspolitiken - Energipolitiken - Klimatpolitiken - Skolresultaten

Se VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

1.2 De partier som bättre kan driva en politik som gagnar medborgarna och näringslivet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

2 FÖRÄNDRINGAR ATT GÖRA

2.1 Allmänt

2.1.1 Skapa balans
Återinför tjänstemannaansvaret - Modernisera rättssystemet - Skapa balans mellan Brottslingar & Brottsoffer
Avsluta politisk styrning av skattefinansierade verksamheter inkl. kyrkan
Inför tydliga krav för Invandring & Medborgarskap - Tydliggör villkor för Mångkultur
Tillämpa samma regler för alla - Återinför dubbelriktad jämlikhet

2.1.2 Övrigt
Reversera "Den långa marschen genom institutionerna" - Förstärk demokratin - Säkerställ nationalstaten och det svenska
Reformera Invandrings- & Integrations-, Energi- och Klimatpolitiken - Inför kunskapsskolan med krav och befogenheter

2.2 Specifikt

2.2.1 Kristdemokraterna

2.2.2 Liberalerna

2.2.3 Moderaterna

2.2.4 Sverigedemokraterna

Tydliggör skillnaden i tillämpningen av kristna och islamska värderingar

Våga stå upp för de svenska värderingarna - många medborgare är bekymrade för utvecklingen

Fortsätt på partiledningens linje

Säkerställ borgerliga riksdagsmandat genom valsamverkan eller avstå från att ställa upp i riksdagsvalet

Bli tydligare - inte för liberala!

Inta en rimlig balans mellan frihet och regler

Tydliggör avståndstagande från
Rheinfeldts "Öppna hjärtats politik" för att öka för förtroendet

Samverka även med L och SD för att säkerställa valseger

Inför rimligt balanserade
löne- och kapitalskatter

Tydliggör det som SD står för

Bemöt det som SD anklagas för

Ta fram vitboken

3 PARTIER SOM INTE KAN DRIVA EN POLITIK GAGNAR MEDBORGARNA OCH NÄRINGSLIVET 

3.1 Allmänt

Partier såsom AfS, MED och enfrågepartier som inte garanterat når 4%-gränsen för riksdagen
Varje sådan röst, liksom soffliggare, är en röst till vänsterblocket!

I valet 2022 kan dessa partier bäst visa sitt berättigande i lokala val!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inte ha en tydlig politik och Centerpartiet kan man inte lita på!

3.2 Specifika partier och vad de står för

3.2.1 Centerpartiet

3.2.2 Miljöpartiet

3.2.3 Socialdemokraterna

3.2.4 Vänsterpartiet

Maktlysten partiledare som inte visar respekt för demokratin

Gränslös politik

Okontrollerad massinvandring

Stolligt ungdomsförbund

Inhuman Integrationspolitik

Nazistiskt förflutet

Politik fattad på tyckande/känslor

Politik baserad på politiskt vald vetenskap inom infrastruktur och klimat

Inhuman Integrationspolitik

Har genom orimligt stort inflytande fått igenom för mycket av stollig politik

Övergett ideologin för makten

Importerar islamister som röstboskap

Har och accepterar rasister i de egna leden

Nazistiskt förflutet

Inhuman integrationspolitik

Övergett demokratin

Kommunism har aldrig lyckats

Människan är egoist och därför funkar det inte

Skapar stagnation

Dock finns det en del som är OK inom V, bl.a. Nooshi Dadgostar och rättvisefrågor!

Se VÅR GEMENSAMMA FRAMTID och FRÅGOR TILL MAKTHAVARE

Notera Detta är bara ett exempel baserat vad flertalet medborgare egentligen tycker, även många av dem som av slentrian röstar på S och C.