Vår webbsite

Politik som vi står för

Politik som vi gemensamt inom KD & M står för

Allmänt: Politikområde 1  Politikområde 2  Politikområde n

 Aktuellt: Aktuellt område 1  Aktuellt område 2  Aktuellt område n

Politik som vi inom KD står för

Allmänt

Politik A-Ö - Vår politik - Ideologi- och partiprogram

Våra politikområden

Vård & Omsorg - Äldre - Trygghet - Familj - Miljö & energi - Arbete & företagande - Migration & integration - Ekonomi & skatter - Skola & utbildning
Försvar - Bostad - Utrikes & Bistånd - Jord- & skogsbruk - Jämställdhet - Trossamfund & religion - Europasamarbetet - Kommunikationer & IT - Kultur & media

Våra viktigaste frågor

 Våra tre viktigaste: Sjukvård - Äldre - Trygghet  Ytterligare två viktiga frågor:  Familj - Jobb och integration

Politik som vi inom högerblocket inte står för

Politik som vi gemensamt inom KD & M inte står för

Allmänt: T.ex. Vänsterextremism  Kommunism  Högerextremism

SpecifiktCenterns  Miljöpartiets  Socialdemokraternas  Vänsterpartiets

Politik som vi inom KD inte står för men som vi anklagas för

Påstående 1 - Påstående 2  - Påstående 3  - Påstående 4  - Påstående 5

Notera att detta bara är ett förslag/exempel på vilka länkar som kunde vara intressanta att komma åt!