VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Start

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Webbplatsens huvudavsnitt nås genom huvudmenyn ovan och utgörs av:

 1. Dokument för att tydliggöra Sveriges läge i en...
  ...dåtid när landet fungerade relativt väl,
  ...nutid när Sverige är i obalans och
  ...framtid - en vision om ett bättre Sverige.

 2. Portaler för att tydliggöra åsikter inom politik och media i Sverige.

 3. Projektet som kan vara början till en bättre balans i Sverige.

Inledning med olika infallsvinklar

Infallsvinkel 1 utgår från grundläggande behov som sällan tillgodoses.

Infallsvinkel 2 utgörs av tre tankeväckare som bör väcka vanliga medborgare.

Infallsvinkel 3 berör nytänkande inom politiken!!!

Nästa steg: Infallsvinkel 1 Övrigt: Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa
 de problem som vi skapat
med det gamla 
sättet att tänka."

Albert Einstein

Föredrar du en portalversion av startsidan?
Se då Portalen VGF
Meddela gärna din åsikt via info@vgframtid.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Infallsvinkel 3

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Här presenteras ett nytt och lättfattligt sätt att få djupare kunskap inom politiska områden inklusive områden där Sverige är extremt utan att ge fördelar som utlovats. Se avsnittet Obalanser.

När vi får inblick i konsekvenserna av fattade politiska beslut blir det samtidigt motivation att, med kunskap som finns i dokumenten i avsnittet Dokument, argumentera för nödvändiga ändringar i landets politik. Målet är att politiska samtal och debatter ska kunna ske utan att hemfalla åt tyckande och känslor som inte är verklighetsförankrade.

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, VGF, ger oss en struktur och en faktasamling som utgör tankeväckare för många svenskar och öppnar för nyrekrytering till de politiska riksdagspartierna. Förhoppningsvis får partierna då självständigt tänkande individer som på sakliga grunder vågar ifrågasätta att den tidigare politiken inte lett Sverige i rätt riktning. Partierna får även möjlighet att presentera sig på ett sätt som tvingar till tydlighet och jämförbarhet. Se exemplen i avsnittet Portaler och länkarna 1-5 under Fri information i dokumentet Mer om Portaler som nås via Undermenyn i samma avsnitt!

Våra riksdagspolitiker vet att en majoritet av svenskar tycker att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll. Se avsnitt 1.3 i dokumentet Varför? som nås via Undermenyn. Vårt politiska intresse är ganska stabilt och högt, men partierna har trots det tappat ⅔ av sina medlemmar på 40-50 år. Sverige behöver starta om, väcka vanliga medborgare och skapa hjälpmedel och stöd för att kunna underlätta för de politiskt intresserade att engagera sig i många politiskt viktiga frågor och inte fastna i "en-fråge-frågor" som är ganska vanligt. Se Projektets Mål i avsnittet Projektet.

Nästa steg: Bakgrund och Mål  Övrigt: Varför?  Start  Politiska områden

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa
 de problem som vi skapat
med det gamla 
sättet att tänka."

Albert Einstein

Diskussionsunderlag 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Infallsvinkel 2

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Tankeväckare nr 1
Sverige är i obalans på område efter område på ett sätt som flertalet medborgare uppfattar negativt.
Se Obalanser som leder till kärnan i denna webbplats: dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID under Dokument som i sin tur utgör den veritabel politisk uppslagsbok som både kan leda vidare till en "Wikipolitik" och en början på en ny väg med en politik till en bättre gemensam framtid i Sverige.

Tankeväckare nr 2
Undersökningar visar att en överväldigande majoritet av medborgarna tycker att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll.
Resultaten av medborgarundersökningar med frågan:
Anser du att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll?
Se avsnitt 1.3 i dokumentet Varför? som nås genom nedanstående länkar.
Bland 44 personer på Tjörn som inte har något utanförskapsområde: Ja, 95%
Bland c:a 300 personer i hela Sverige inklusive utanförskapsområden: Ja, 61%

Tankeväckare nr 3
Den kompletta versionen av denna webbplats, VGFK, ger tillgång till både delarna och helheten, vilket är unikt, och utgör därmed ett komplement/inte en konkurrent till övriga webbplatser och medier.

Nästa steg: Infallsvinkel 3 Övrigt: Start  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa
 de problem som vi skapat
med det gamla 
sättet att tänka."

Albert Einstein

Diskussionsunderlag 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Infallsvinkel 1

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Allmänt

Specifikt

Här presenteras, baserat på uttalade behov,
en lista över Politiska områden för Sverige/problemområden
och förslag till lösningar för en bättre gemensam framtid.

Denna webbplats erbjuder också
både
ETT GEMENSAMT SPRÅK som SKAPAR TRYGGHET
och BINDER IHOP DELARNA TILL EN KONKRET HELHET
och
INNEHÅLL som VÄCKER TANKAR
.

Allt baserat på
tre grupper av behov,
vilka vanligen ej tillgodoses,
och
tre generella filosofier
baserade på mångårig erfarenhet och som
fungerar överallt för alla som vill.

Ambitionen är att starta en process
där förutsättningarna bygger på:

UNIVERSELLA OCH JORDNÄRA FILOSOFIER
som bygger på grundläggande behov
och sunt förnuft

PROCESSORIENTERADE METODER
som omvandlar förutsättningar till resultat

ENKLA STANDARDVERKTYG
som alla som vill kan använda

och där medier samverkar till ett långsiktigt resultat
där det råder balans mellan:

POLITIKEN

MEDBORGARNA

och

NÄRINGSLIVET

Studera och ta till dig Introduktion och
GENERELLA PROBLEM i VGFK

Nästa steg: Infallsvinkel 2  Övrigt: Start  Politiska områden  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa
 de problem som vi skapat
med det gamla 
sättet att tänka."

Albert Einstein

Diskussionsunderlag 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Nyheter och Uppdateringar

Datum

Beskrivning

W=Webbplatsen,
VGF=dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID
GP=dokumentet GENERELLA PROBLEM

Var? - Dokumentationsplats

2021-09-08

Kvartal
Mustafa Panshiri: Fem råd till Hassan


VGF avsnitt 6.3 pkt 3i

2021-09-08

Swebbtv Ledaren 88
Magnus Stenlund: Damberg räknar dem som inte blir skjutna som ett skäl att vara nöjd
Ledaren innehåller mycket tänkvärt


VGF avsnitt 2.2.1 pkt 1j

2021-09-04

Nya Tider
Vavra Suk: Världen är verkligen upp och ner
En bra sammanfattning


VGF avsnitt 2.2.1 pkt 1i

2021-09-03

Henrik Jönsson senaste
SOCIOEKONOMISKA KOMMENTATORER
Våldskriminaliteten i Sverige är internationellt unik

TYSTNADSKULTUR: Sveriges anpassning till odemokratiska villkor
KLIMATPRAGMATISM: Känslor och konstruktivitet inför IPCC:s nya klimatrapport.


Obalanser och VGF avsnitt 6.5 pkt 11

VGF avsnitt 2.1.2 pkt 1d

VGF avsnitt 5.3 pkt 1d

Stående
nyheter

 

Dagens Lästips

Mediaportaler
Nättidningar/Bloggar
Videomedier/Poddar
Socialmedier/Twitter

Övrig viktig information

Dokumentet Projektet VGF ger en introduktion på en A4 med länkar till viktiga avsnitt, dokument och exempel.

En mer lättsmält version av VÅR GEMENSAMMA FRAMTID Komplett, VGFK finns nu i form av introduktionsversionen VÅR GEMENSAMMA FRAMTID Lätt, VGFL.

Där finns också i avsnittet Bakgrund och Mål dokumentet Introduktion, som innehåller Bakgrund till webbplatsen och ett tänkt första Medborgarupprop, Beskrivningar av relaterade till Sveriges problem samt Medborgarupprop.

 

 

Tillgång till fås enklast genom uppläggning av bokmärke(n) för länkarna till höger.

VGFK  &  VGFL

 

 

Hur skall vi kunna lita på Centerpartiet, se pkt 3.2.1, och Annie Lööf, se avsnitt 2.1.3 pkt 4, som inte respekterar personer i riksdagen vilka representerar drygt 25% av medborgarna, dvs. SD och V med sina 62 respektive 28 mandat?

För en bättre gemensam framtid, med en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet, det tredje målet, går det inte heller att rösta på S som köper röster genom sitt samarbete med Muslimska Brödraskapet och MP som baserar sin energipolitik, avsnitt 3.1, och klimatpolitik, avsnitt 5.3, mer på känslor än fakta.

För att får en bättre gemensam framtid behöver vi hjälpas åt så att felinformerade medborgare ändrar spår och röstar i riksdagsvalet på KD, M eller SD - inte på några små partier som AfS , L och MED, vilka får visa sitt berättigande i lokala val.

"Den långa marschen genom institutionerna"
Inlägg av Helena Edlund som Facebook försöker stoppa genom att blockera delningar. DETTA BORDE ALLA SVENSKA MEDBORGARE KÄNNA TILL!

Min partiportal pkt 3.2.1
VGF Avsnitt 2.1.3 pkt 4
 

Viktiga punkter
VGF Avsnitt 3.1

VGF Avsnitt 5.3


 


 

Följderna av Den långa marschen genom institutionerna,
Socialdemokraternas makthegemoni

Demokratin i fara och Massinvandring

Islamisering

Se VGF Avsnitten 2.2, 2.3 och 6.2.1

Se VGF Avsnittet 6.4

och Miljöpartiets politik

Effektbrist

Symbolpolitik

Se VGF Avsnittet 3.1

Se VGF Avsnittet 5.3

Arkiv
För > 1 vecka gamla Nyheter och Uppdateringar

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Arkiv

Nästa steg: Nyheter och Uppdateringar

2021-08-25

Räkenskapens dag
Se Invandring och mörkläggning

Metodiken - Räkenskapens dagar
Frågor till Makthavare


 

 

2021-08-24

Henrik Jönsson senaste
TYSTNADSKULTUR: Sveriges anpassning till odemokratiska villkor

KLIMATPRAGMATISM: Känslor och konstruktivitet inför IPCC:s nya klimatrapport


VGF avsnitt 2.1.2 pkt 1d

VGF avsnitt 5.3 pkt 1d

2021-08-10

Dagens Tips
Studera avsnittet Start på VGFL.


Start

2021-08-09

Dagens Tips
Ta en guidad tur på Introduktionsversionen VGFL(ätt). Klicka på länken till höger och följ uppmaningen under loggan uppe till vänster.

Ta en guidad tur här på kompletta versionen VGFK(omplett). Se länken till höger:


VGFL-Guidad rundtur
 

VGFK-Guidad rundur

2021-07-03

Extrainsatt!
PROJEKTETS STRATEGI

"Den långa marschen genom institutionerna"
Inlägg av Helena Edlund som Facebook försöker stoppa genom att blockera delningar. DETTA BORDE ALLA SVENSKA MEDBORGARE KÄNNA TILL!


Projektet

2021-06-22

Apropå regeringskrisen
Hur skall vi kunna lita på Centerpartiet, se pkt 3.2.1, och Annie Lööf, se avsnitt 2.1.3 pkt 4, som inte respekterar personer i riksdagen vilka representerar drygt 25% av medborgarna, dvs. SD och V med sina 62 respektive 28 mandat?

För en bättre gemensam framtid, med en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet, det tredje målet, går det inte heller att rösta på S som köper röster genom sitt samarbete med Muslimska Brödraskapet och MP som baserar sin energipolitik, avsnitt 3.1, och klimatpolitik, avsnitt 5.3, mer på känslor än fakta.

För att får en bättre gemensam framtid behöver vi hjälpas åt så att felinformerade medborgare ändrar spår och röstar i riksdagsvalet på KD, M eller SD - inte på några små partier som AfS , L och MED, vilka får visa sitt berättigande i lokala val.


Min partiportal pkt 3.2.1
VGF Avsnitt 2.1.3 pkt 4
 

Viktiga punkter
VGF Avsnitt 3.1

VGF Avsnitt 5.3


 

2021-06-11

Två islamska skolor i Örebro stängda
SVT:
Skolstängningen: 177 elever ska få ny placering

VGF Avsnitt 6.4.1 pkt 1o)

2021-06-11

Media finns nu på webben.

W: Media

2021-06-10

SvD: Politisk styrning påverkar konsten.

VGF Avsnitt 4.7.5 pkt 3

2021-06-09

Sverige är det land av 16 som deltog i operation Trojan Shield och som utmärker sig mest med drygt 15 anhållna per million invånare jämfört med snittet på under 1,3 anhållna/million invånare.

W: Kompletta listan

2021-06-08

Om energifrågor vilka regeringen inte vill prata om

 • Swebbtv: Experter och politiker om elkrisen i Sverige och hur den ska lösas.

 • Swebbtv: Krisen i elkraftsförsörjningen.

 • Swebbtv: Om framgång i utveckling, försäljning och innovation.

VGF Avsnitt 3.1.1 pkt 2m-o)

2021-06-08

Tydliggörande
Kopplat ihop Viktiga punkter i avsnittet Hjälp med viktiga avsnitt i dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID.


W: Hjälp>Viktiga punkter
VGF Avsnitt 6.4 pkt 10n)

2021-06-08

Om att våra skattepengar går till Muslimska Brödraskapet
Swebbtv:
Ledaren nr 60 - Staten mutar föreningslivet och betalar beskyddarpengar till islamister.

VGF Avsnitt 6.5 pkt 10c)

2021-06-08

Om Utrikespolitiken
Expressen: Kina: Relationen med Sverige är inte normal
Världen idag: Vart är Ryssland på väg? - HOTSPOT.
Google: Sökning på "palestina bidrag hamas"

VGF Avsnitt 2.8.1

2021-06-06

Om etablissemangets hyckleri
Bulletin:
Peter Springare om polischeferna, tidningarna och hyckleriet.

VGF Avsnitt 6.5 pkt 10c)

2021-06-06

Om att klimatmodellerna tagit över verkligheten
Klimatkarusellen: Elsa Widding 38.

VGF Avsnitt 5.3.1 pkt 4

2021-06-06

Om att Sverige har flest dödskjutningar/miljon innevånare i Europa
Henrik Jönsson:
DÖDSSKJUTNINGAR: Varför skenar brottsutvecklingen i Sverige?

VGF Avsnitt 6.5 pkt 10b)

2021-06-05

Om den vänsterliberala mobbens nedtystning av alternativa åsikter
Swebbtv: Ledaren nr 62 med Magnus Stenlund.

VGF Avsnitt 2.1.2 pkt 4

2021-06-04

Vad skall vi tro på - myndigheter eller media?

VGF Avsnitt 4.4.3 pkt 1f)

2021-06-04

Angående DI's artikel om Inkludering
Här tar USA efter våra tokigheter - annars brukar det vara tvärtom!

VGF Avsnitt 4.5.1 pkt 9

2021-06-02

Webbplatsens huvudstartsida är uppdaterad och tydliggör nu de tre huvudprodukterna och ger tre alternativa startsidor.

W: Start

2021-05-31

Webbplatsen är uppdaterad och har tre uppmaningar till dig som bryr dig om framtiden.

 1. Orientera dig genom att följa uppmaningen om 10 klick från Infallsvinkel 3.

 2. Skaffa mer kunskap genom de bruna undermenyerna om du vill.

 3. Dela denna webbplats så att...
  1. kunskapen sprids,
  2. projektet finansieras och bemannas och
  3. det på sikt blir bättre balans i Sverige

Vill du få helheten och sammanhangen på en skärmbild eller på en A4-sida?

 

2021-05-31

Apropå Centerpartiets informationskampanj:

Hur skall vi kunna lita på ett tämligen extremt C med en odemokratisk maktorienterad partiledare som inte svarar på relevanta frågor och censurerar

FRÅGOR TILL MAKTHAVARE  Avsnitt 2.1.3

2021-05-31

Styckena i GENERELLA PROBLEM och Huvuddokumenten omnumrerade för en mer konsekvent och logisk tillämpning av tretalet!

W: Dokument

2021-05-29

Designen under Hjälp är uppdaterat med tips om Helskärmsläge.

W: Hjälp > Designen

2021-05-29

Avsnittet Portaler är uppdaterat under Stegen 2 och 3 samt i dokumentet Mer om Portaler.

W: Portaler

2021-05-29

Henrik Jönsson: VÄNSTERPOPULISM: Lögn som strategi

VGF Avsnitt 2.2.1 pkt 1h

2021-05-28

Swebbtv: Hur Wikipedia styrs av vänstern och finansintressen - Stig Berglund i Fjärde Statsmakten nr 92.

VGF Avsnitt 2.2.1 pkt 4

2021-05-28

Swebbtv: Hur Wikipedia styrs av vänstern och finansintressen - Stig Berglund i Fjärde Statsmakten nr 92.

VGF Avsnitt 2.2.1 pkt 4

2021-05-26

"Supportrar" har ändrats till "Banners & Viktiga personer" därför att ordet "Supportrar" har kopplats till ekonomiskt stöd, vilket inte är fallet.

Projektet > Organisation

2021-05-26

Dokumentet FANTASTISKA SVERIGE har uppdaterats för att tydliggöra både de två tidsperspektiven och de två politiska perspektiven

Dokument

2021-05-26

SVT Forum: Sverige är extremt i Europa när det gäller dödligt skjutande

Sverige 2000-2019: Från botten till toppen i Europas statistik över dödligt skjutvapenvåld.

W: Kompletta listan

VGF Avsnitt 6.5 pkt 10

2021-05-26

Henrik Jönsson: TRANS-FORMATIONEN: Om makt, kön och språk.

VGF Avsnitt 2.2.1 pkt 2f)

2021-05-20

Nya tider, vecka 19: Om Henrik Paetaus bok "SVERIGE Den märkliga grannen i väster.

W: Obalanser

2021-05-16

Aftonbladet: Sverige har just nu värsta spridningen av coronasmitta.
Sverige har just nu den värsta spridningen av corona i Europa

W: Kompletta listan
VGF Avsnitt 4.5.1 pkt 1e)

2021-05-17

Om bl.a att vi måste lyssna till och lära av kvinnliga invandrare
Bulletin: Helgintervju med Soheila Fors.

VGF Avsnitt 6.3 pkt 2c)
Väl integrerade invandrare

2021-05-17

Om bl.a. vänstervridningen i Public Service
Swebbtv: Chris Forsne om Janne Josefssons ansvar för migrationen.

VGF Avsnitt 2.2.1 pkt 2e)

2021-05-16

Jämför vad Vår Gemensamma Framtid fångat upp med dagens...
Kvartal: Gästkrönika av Christian Abrahamsson: Att lyssna på missnöjets röster.

W: Projektet>B&V>
Varför?>Varför?

2021-05-16

Bulletin: Carolin Dahlman - Tyck inte synd om syndaren.

VGF Avsnitt 4.2.1 pkt 7d)

2021-05-16

Swebbtv: Claes Ryn om kärleksbudet - Det personliga ansvaret försvann med socialismen.

VGF Avsnitt 2.2.4 pkt 10

2021-05-15

Swebbtv: Ledaren nr 63 - En fd domstolsaktivist talar ut i DN. Vill ha mer moral!

VGF Avsnitt 4.2.1 pkt 7e)

2021-05-15

Henrik Jönsson: ISLAMISM JOURNALISM & AKTIVISM: Skattefinansierat bedrägeri

VGF Avsnitt 2.6.1 pkt 1e)

2021-05-15

Sverige är det land i Världen som ger mest internationellt bistånd. 1,14 % av bruttonationalinkomsten, BNI

VGF Avsnitt 2.8.2 pkt 2
W: Kompletta listan

2021-05-11

Nalin Pekgul

Kvartal: Fredagsintervjun - Låt aldrig Miljöpartiet styra asylpolitiken

SVT: Muslimska familjer drabbas hårdast av islamisternas förtryck - "När skall Sverige vakna?"

 

VGF Avsnitt 6.1 pkt 6

VGF Avsnitt 6.4 pkt 5

2021-05-09

Om skandalen kring PISA-rapporten

PISA-undersökningen återspeglar inte det verkliga kunskapsläget – Reglerna för undersökningen har inte följts för att dölja verkligheten.

Henrik Jönsson: SKOLKRISEN - Lögnerna om de svenska resultaten.

 

VGF Avsnitt 4.4.3 pkt 2d)
 

VGF Avsnitt 4.4.3, pkt 2d)

2021-05-06

Swebbtv: Om avlyssning, mordstatistik och Hilda - med Magnus Stenlund.

VGF Avsnitt 4.2,1 pkt 7b)

2021-05-06

Några tänkvärda ledare av Magnus Stenlund på Swebbtv
Ledaren nr 54 - Sverige styrs av Expo – med Svenska Dagbladets benägna bistånd.
Notera Studera också länkarna under inslaget Ledaren 54!

Ledaren nr 55 - Morden på svenskarna – och på Sverige.
<< - Staten mutar föreningslivet och betalar beskyddarpengar till islamister.


VGF Avsnitt 2.2.1, pkt 2d)

VGF Avsnitt 4.2.1, pkt 7c)
VGF Avsnitt 6.4, pkt 1m)

2021-05-05

Portaler Steg 3 - Intern partiportal  Gemensam partiportal

Portaler

2021-05-05

Världen idag: HOTSPOT - Muslimska brödraskapet i Sverige.

VGF Avsnitt 6.4, pkt 1l)

2021-05-05

Om när Vattenfalls VD Anna Borg ljuger om Ringhals
Klimatkarusellen:
Elsa Widding 37. When business becomes politics.

VGF Avsnitt 3.1.1, pkt 2l)

2021-05-05

Magnus Stenlunds 7 punkter
Swebbtv:
Ledaren nr 61 - Diktaturer tillåter kritik, men inte handling.

VGF Avsnitt 2.1.3, pkt 2e)

2021-05-05

Världen idag: HOTSPOT - Den långa marschen genom institutionerna

VGF Avsnitt 2.2.1, pkt 1f)

2021-05-05

Världen idag: HOTSPOT - 68-kyrkan

VGF Avsnitt 2.2.4, pkt 9

2021-05-03

Apropå gårdagens partiledardebatt
Hur skall man kunna lita på Centerpartiet med en maktgalen och odemokratisk partiledare som censurerar och med en centertopp som är häktad för pedofilvåldtäkter?

 

2021-05-02

Riks: Kritiken mot Reinfeldt och det nya livet som företagare | Samtal med Samhället: Sven Otto Littorin

 

2021-05-02

HOTSPOT: Vad du bör veta om islam

 

2021-05-01

Om Bulletins nystart
Bulletins ledarsida är en rak höger

Bulletins nya ledarsida:
”Vi ska vara en blåslampa”

 

2021-05-01

Om Miljöpartiets politik
Henrik Jönsson:
GRÖNA LÖGNER: Miljöpartiets manipulation

 

2021-04-29

SvD: Hans W:son Ahlmann: Den aktuella klimatförbättringen

 

2021-04-29

Om tillrättalagd klimatdata

Piteå Tidning: Skandal eller vetenskap?

VGF Avsnitt 5.3.1, pkt 9)

2021-04-29

GT: Stenevi går helt vilse i migrationsfrågan

VGF Avsnitt 6.2.1, pkt 1b)

2021-04-28

En bra beskrivning av det postmoderna Sverige

Invandring och Mörkläggning: "Hur allting hänger ihop" av Per Hagenäs.

VGF Avsnitt 2.2.1, pkt 1e)

2021-04-28

World Economic Forum: Here's how life could change in my city by the year 2030

World Economic Forum, Klaus Schwab: "Covid-19: The Great Reset"

 

2021-04-28

Sky News Australia: om "World Economic Forum och The Great Reset"

 

2021-04-28

Swebbtv: Ledaren 59 - När en GD ljuger bort miljarder. Tjänstemannaansvar, trolöshet mot huvudman – eller landsförräderi? (Om Ringhals uppgradering)

VGF Avsnitt 2.6.2, pkt b)

VGF Avsnitt 3.1, pkt 3d)

2021-04-27

Diverse artiklar om assistansfusk

VGF Avsnitt 4.6.3

2021-04-27

Greta Thunberg skall upphöjas till profet!

Lyssna till: Världen idag: HOTSPOT - Svenska kyrkan och Muslimska brödraskapet.

Se även Muslimska Brödraskapets nätverk.

 

VGF Avsnitt 2.2.4, pkt 7

W: Hjälp>Viktiga punkter

2021-04-27

Riks: S/MP-regeringen är på fel väg när det gäller energipolitiken.

VGF Avsnitt 3.1, pkt 2j

2021-04-27

Henrik Jönsson: STATLIGT SLÖSERI: Skolplattformen och andra haverier.

VGF Avsnitt 2.6.1, pkt 1d

Datum

Beskrivning

W=Webbsidan,
VGF=dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID
GP=dokumentet GENERELLA PROBLEM

Var - dokumentationsplats

2021-04-26

Idag kom den fråga jag väntat på. Se länken "Brottet".

Projektet > Organisation >
Initiativtagare

2021-04-26

Navigering har ersätts av Designen och har, liksom Sök-avsnittet, lagts under det nya avsnittet Hjälp i Huvudmenyn.

 

2021-04-24

Start har uppdaterats för att förenkla och tillfredsställa olika önskemål.

Alternativ Startsida

2021-04-23

Tänkvärda videos:

Elsa Widding 32. Identitetspolitik och aktivism vid universiteten del 1

Elsa Widding 33. Identitetspolitik och aktivism vid universiteten del 2

 

2021-04-22

Är det rimligt att ge statligt stöd för att Chalmers forskning kopplad till klimatförnekelse utan att parallellt studera vilken vetenskaplig kompetens som finns hos klimatalarmisterna respektive klimatskeptikerna?

FRÅGOR TILL MAKTHAVARE,
Avsnitt 1.3 Är detta rimligt?

2021-04-22

Angående Black Lives Matter:
PragerU -
The Inconvenient Truth About the Democratic Party

 

2021-04-20

Avsnittet 1.1.1 Bakgrund i dokumentet Varför? under Projektet>B&V>Varför? har gjorts tydligare för att "mota Olle i grind".

Varför?

2021-04-20

Avsnittet Dokument har uppdaterats - tydliggör att Huvuddokumenten beskriver Dåtid, Nutid och Framtid.

W: Dokument

2021-04-17

Tankeväckande korta 5 min videos från USA – Sverige brukar ju ta efter USA – Även här?

Detta är en rejäl käftsmäll mot vänsternarrativet!

VGF Avsnitt 2.1.2, pkt 1c

2021-04-17

Alex Epstein, Prager University: Studera alla hans videos och bilda dig en egen uppfattning!

Tycker du fortfarande att politikerna, klimatalarmisterna och kärnkraftförnekarna har rätt - TSF? Kanske kan 4:e generationens kärnkraft vara lösningen?

"Tankeförbudet" mot kärnkraften - Ett av Miljöpartiets många stolliga beslut baserade på för mycket känsla och för lite fakta!

VGF Avsnitt 3.1.1, pkt 1
 

VGF Avsnitt 3.1.1, pkt 2
 

GP: Avsnitt 3.3.1 - Fakta och Tyckande

2021-04-16

Swebbtv: Chris Forsne om politikernas användning av nyspråket och om SVT:s mörkande.

FRÅGOR TILL MAKTHAV-ARE, Avsnitt 1.2.1 Det svenska nyspråket.

2021-04-16

Utvecklat och förenklat avsnittet Varför?

W: Varför? och detaljer i dokumentet Varför?

2021-04-14

Swebbtv: Lars Enarson - Är vänsterpolitiken en vantolkning av kärleksbudet?

Värt att lyssna till - Tankeväckande!

 

2021-04-13

Det Goda Samhället: Hittat på nätet - Hets mot svenskar

 

2021-04-13

Dagens Malou efter tio: Hur skall man kunna lita på, för att citera henne själv, "den där" Annie Lööf som censurerar, projicerar egna tillkortakommanden på andra, undanhåller fakta, fattar beslut utan att dessförinnan ta hänsyn till konsekvenser, inte respekterar demokratiskt valda partier och inte städar framför egen dörr?

FRÅGOR TILL MAKTHAV-ARE, Avsnittet 2.1.3 Censur

2021-04-13

Lagt in avsnittet Är detta rimligt? i huvddokumentet FRÅGOR TILL MAKTHAVARE under Dokument.

FRÅGOR TILL MAKTHAV-ARE, Avsnittet 1.3 Är detta rimligt?

2021-04-13

Navigering har blivit tydligare

Navigering

2021-04-11

Bulletin: När blev liberalismen auktoritär? - Intressant poddavsnitt med Dan Korn och Per Gudmundson.

 

2021-04-11

Dan Korn: Vägen till integration går genom svensk kultur

VGF Avsnitt 6.3, pkt 1

2021-04-10

Förenklat beskrivning av sökfunktionen - Standardfunktioner - används ju!.

Efter gjord uppdateringar senaste tiden är det nu dags framöver att åter lägga in Nyheter här.

Sök

2021-04-10

Henrik Jönsson: SVT:s VINKLADE SIFFROR: om mediernas vilseledande statistik

VGF Avsnitt 2.2.2, pkt 3b

2021-04-08

För att göra det lättare för förstagångsbesökare har delar av informationen gjorts om till PLUSINFORMATION.

Navigering

2021-04-07

Lagt in samma sökfunktion till varje avsnitt.

Sök

2021-04-05

Uppdaterat avsnitten Projektet och Portaler samt lagt in Tilläggsinformation och avsnittet Varför?

Projektet  Portaler  Varför?

2021-04-08

För att göra det lättare för förstagångsbesökare har delar av informationen gjorts om till PLUSINFORMATION.

Navigering

2021-04-07

Lagt in samma sökfunktion till varje avsnitt.

Sök

2021-04-05

Uppdaterat avsnitten Projektet och Portaler samt lagt in Tilläggsinformation och avsnittet Varför?

Projektet  Portaler  Varför?

2021-03-30

Det Goda Samhället:

Lars Hässler: När Västeuropa blir muslimskt

HITTAT PÅ NÄTET: Etnologiprofessor – ”Europa behöver en mansrevolution, om den västerländska kulturen ska kunna räddas.”

 

2021-03-27

Lagt in B&V och Portaler och gjort smärre förbättringar i GENERELLA PROBLEM.

B&V  Portaler
GENERELLA PROBLEM

2021-03-22

Förenklat innehållet under Start och Navigering.

Start  Navigering

2021-03-18

Lagt till och förtydligat balansparen.

Tidigare missat människans mest grundläggande obalans:  Obalansen mellan Egoism och Altruism!

GP: Avsnitten 3.3 Både... och & Balans.

Balanser

2021-03-16

Expressen/Dina pengar: Svenska pensionärer är fattigast i Norden.

VGF: Avsnitt  4.6.4 Äldreomsorgen, punkt 4.

2021-03-14

Sidorna Start och Navigering är uppdaterade baserat på återföring från besökare.

Start  Navigering

2021-03-04

Sverige är nästan det enda landet i Världen utan generella munskyddsrekommendationer.

Obalanser

VGF: Avsnitt  4.5.1 Vården/Allmänt, punkt 1d.

2021-03-04

Thomas Gür på Bulletin om att regeringarna Reinfeldt och Löfvén byter Miljöpartiets dårskap mot makt.

Forbes: Irrational Nuclear Fear Puts Sweden In Danger Of Succumbing To Stupidity


VGF:
Avsnitt  3.1 Energi, punkt 1b.

2021-03-03

Förtydligande av webbplatsens erbjudande: Generellt användbara filosofier, struktur och tankeväckande innehåll - INTE LÖSNINGARNA, vilka till slut måste tas fram av våra folkvalda!
Tillägget Notera i andra stycket under Om, omarbetning av avsnitt 1 i dokumentet GENERELLA PROBLEM, vilket utgör det absolut grundläggande dokumentet under Dokument och dokumentet DEN GENERELLA STRUKTUREN under Projektet > FAS 2 - FRAMTAGNING AV UNDERLAG > Övriga projektverktyg.

Om och GP: Avsnitt  0 INTRODUKTION.

DEN GENERELLA STRUKTUREN

2021-03-02

Uppdaterat Aktuella Rumpnissar och lagt in arkiv för Gamla Rumpnissar

Navigering

2021-02-27

Henrik Jönsson: YTTRANDEFRIHET: Om styrning av medier och offentlighetsprincip.

VGF: Avsnitt  2.2.1 Yttrande- och åsiktsfriheten, punkt 1d.

2021-02-27

Det Goda Samhället: Ny rapport – Feminin kultur leder till minskad vetenskaplig produktion

VGF: Avsnitt  4.4.5 Högskolan, punkt 1b.

2021-02-26

Sverige är troligen det mest feminina landet i Världen, vilket hotar den akademiska friheten.

VGF: Avsnitt  4.4.5 Högskolan, punkt 1a.

2021-02-23

Tänk om etablissemanget kunde lyssna till alla kloka svenskar, såväl välintegrerade invandrare som etniska svenskar.

Motivera invandrare att integrera sig och dra in alla bidrag för att låta de som behöver bidrag söka på nytt! Kolla länken ovan!

VGF: Avsnitt  6.1 Integrationen/Allmänt, punkt 2.

2021-02-22

Sverige har en Public Service där över 82% av journalisterna sympatiserar med vänsterblocket (V, S och MP) och där MP är överrepresenterat med mer än 12 gånger jämfört med valresultatet 2018.

Obalanser
VGF:
Avsnitt 2.2.2 Politiseringen, punkt 5.

2021-02-16

Lagt in AKTUELLA RUMPNISSAR

Navigering

2021-02-16

Lagt in dokumentet FANTASTISKA SVERIGE

Dokument

2021-02-16

Numbeo: Europe: Crime Index by Country 2020.

Obalanser

2021-02-11

SVT Nyheter Direkt: Presentation av nyheter från Moderaternas Integrationskommission.

Kan ses till 18 feb kl 23.59

2021-02-11

Uppdaterat Bakgrund och Mål

Bakgrund och Mål

2021-02-09

Sverige är det land i Europa där det är störst risk för utomeuropéer att hamna i fattigdom och/eller utanförskap.

Obalanser

2021-02-09

För att undanröja risken för ytterligare nedstängningar av Facebook-konton och stoppa ytterligare misstankar att denna sida sprids genom kontokapningar och att sidan inte är seriös kan nu läsarna själva ta reda på vem som ligger bakom aliaset Don Quijote. Se länken till höger!

Organisation

2021-02-07

Sverige är det land i Världen som betalar enligt Parisavtalet  mest per capita till Green Climate Fund - drygt 4,6 gånger mer än snittet på 12,8 USD/person och år (2018).

Obalanser

VGF: Avsnitt 5.3. Klimatet, 5.3.1 Allmänt pkt 8

2021-02-07

Sverige har sedan 1989 en unik och så extrem straffrättslagstiftning och domstolspraxis som kräver vattentäta bevis i varje steg att det är mycket svårt att döma brottslingar.

Obalanser

VGF: Avsnitt 4.2 Rättsväsendet, 4.2.1 Allmänt pkt 8

 

2021-02-06

Är det en rimlig balans mellan välfärdens frontpersonal och statens bolagschefer / ministrar? Tycker du att detta är OK kanske du tycker innehållet i Obalanser också är OK!

GP: Avsnitten 1.2 & 3.2 Både... och & Balans.

Obalanser

2021-02-06

Don Quijotes första Fb-konto fick sin första vän efter 35 dagar och Facebook stängde kontot 1 dag därefter då antalet vänner hade stigit till 40.

Don Quijotes andra Fb-konto då antalet vänner uppgick till 470 efter knappt 5 dagar.

 

2021-02-05

Facebook stängde i förrgår ner Don Quijotes Fb-konto för gott, bara efter ett varningstillfälle 3 dagar före, inaktivering 2 dagar före, 5 dagar efter kontot skapades och 2 dagar efter andra bilden med Stefan Lövfen på Startsidan. Snabbt marscherat av Facebook men deras motivering är besynnerlig.

VGF: Avsnitt 2.1.3 Censur, pkt 4

Start

2021-02-05

SvD: ”Bromsa både folkökning och klimatändring” - ytterligare en artikel från SvD i detta ämne. Första artikeln triggade igång projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

VGF: Avsnitt 5.3 Klimatet

2021-02-02

Genom min Facebooksida Don Quijote VG Framtid har så intressanta kontakter skapats att jag får ta tillbaka mitt påstående den 20 januari. Jag kör vidare med smärre uppdateringar efter dagens stora i vilken alla loggar bytts för att tydligare anknyta till grundfilosofin.

GP: Avsnitt 3.1 Grundfilosofin

2021-01-26

Några sista uppdateringar trots mitt påstående den 20 jan: Uppdaterat Start-sidan efter anmodan från en Supporter och lagt in dokumentet FRÅGOR TILL MAKTHAVARE.

W: Start och Dokument

2021-01-20

Jag, alias Don Quijote, kommer fortsättningsvis inte uppdatera denna webbplats och är öppen för att någon bättre lämpad tar över projektet.

Bakgrund  Organisation  Kontakter

2021-01-17

Tydliggjort kategoriseringen av balansparen.

GP: Avsnitt 3.3 Både... och... & Balans

W: Balanser

2021-01-14

Uppdaterat dokumenten Balanser och GENERELLA PROBLEM - lagt in balansparen Socialism och Kapitalism jämte Vänsterextremism och Högerextremism.

GP: Avsnitt 3.3 Både... och... & Balans

2021-01-13

Uppdaterat dokumentet MEDIA med avseende på placeringar på vänster-högerskalan..

 

2021-01-11

Henrik Jönsson: TRUMP-TRAGEDIN: Våldets bakslag för högern.

VGF: Avsnitt 2.2.2 Politiseringen, pkt 1b

2021-01-10

Lagt in dokumentet BALANSER som utgör en kompletterande visualisering av balanserna beskrivna i GENERELLA PROBLEM för eftertanke och konstruktiva samtal.

GP: Avsnitt 3.3 Både... och... & Balans

W: Balanser

2021-01-09

Exakt24: 20 år med Putin - Intressanta siffror som inte lyfts fram av Main Stream Media.

 

2021-01-09

NEWSVOICE: Om varför poliser hoppar av.

VGF: Avsnitt 4.2.2 Polisen, pkt 5

2021-01-09

Uppdaterat dokumentet MEDIA på högra sidan Alternativmedia.

 

2021-01-08

Swebbtv Ledaren 7 jan : Brunsmetning gör svenskarna till en klan.

 

2021-01-08

Swebbtv Ledaren 6 jan: Största attacken på yttrandefriheten sen andra världskriget.

 

2021-01-08

Elsa Widding: Chalmers tekniska högskola skapar globalt forskarnätverk om klimatförnekelse.

VGF: Avsnitt 4.4.5 Högskolan, pkt 2c

2021-01-08

Genomgång av Jacob Nordangårds bok "Den globala statskuppen".

VGF: Avsnitt 2.3.1 Globalisering/Allmänt,  pkt 1b

2021-01-08

Lagt in länkar till Anthropocene: Globalism, Demokrati och Hälsa.

VGF: Avsnitt 2.3.1 Globalisering/Allmänt,  pkt 1c,
2.3.3 Demokratin på tillbakagång, pkt 1e, 4.5.1 pkt 10

2021-01-08

Lagt in länkar om ministrars dubbelmoral och Gammelmedias uthängning av svenskar.

VGF: Avsnitt 2.7 Likabehandlingen

2021-01-05

Bulletin: Malmö och antisemitismen: ”Vi måste ha någon att jobba med”.

VGF: Avsnitt 6.4 Islamiseringen pkt 1j

2021-01-05

Broderskapsrörelsen: Rapport från samarbetet med Sveriges Muslimska Råd.

VGF: Avsnitt 6.4 Islamiseringen pkt 1i

2021-01-03

Jan Hägglund, ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen och ordförande i Arbetarpartiet: Läs om uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och islamister som står Muslimska brödraskapet nära – en organisation som MSB just släppt en rapport om. Uppgörelsen gav S röster och islamisterna makt – och skedde bakom ryggen på vanliga muslimer och övriga svenska medborgare.

VGF: Avsnitt 6.4 Islamiseringen pkt 1h

2021-01-03

Diverse rättelser, omarbetningar och tillägg.

GP: Avsnitt 3.2 Gemensamt språk samt nya exempel i avsnitt 4.3.2

2021-01-03

Lagt in nytt stycke i slutet om balansen mellan referenser till Gammelmedia och Alternativmedia.

VGF: Avsnitt 1.1 Allmänt

2021-01-02

Henrik Jönsson: PANDEMI-HYCKLERI: Hur makten bryter sina egna regler. Väl värd att stötta och prenumerera på!

 

2021-01-02

Google har raderat hela SwebbTV's kanal på Yourtube och Facebook har raderat inslag av Henrik Jönsson.

VGF: Avsnitt 2.1.3 Censur punkt 2c & 2d

2021-01-02

Förenklat navigeringen.

W: Start

2020-12-31

Lagt upp ny Facebook-sida eftersom Don Quijotes konto blev stängt igår.

VGFramtid

2020-12-31

Gjort navigeringen bland webbsidorna lättare.

W: Navigering

2020-12-31

Uppdaterat dokumentet INNEHÅLLSFÖRTECKNING med "Kontoplan för Sveriges problem".

 

2020-12-29

Uppdaterat dokumentet MEDIA på högra sidan Alternativmedia.

 

2020-12-29

5 alternativa media samarbetar idag för protestera mot regeringen och stötta SwebbTV.

Se Fria Tider, Samhällsnytt, Nya Tider, Nyheter Idag och Exakt24.

Se också VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

VGF: Avsnitt 2.1.3 Censur punkt 2

2020-12-29

SwebbTV: Även Google Docs raderar vår dokument!

 

2020-12-29

Petterssons blogg: Fri media är ett fundament för demokrati

 

2020-12-28

Gjort listorna Obalanser till tydligare punktlistor.

W: Obalanser

2020-12-28

Lagt in KLIMATPOPULISM: Varför skadar miljörörelsen miljön?

VGF: Avsnitt 3.1.1, pkt 2e1 och 5.3.1 6a

2020-12-28

Lagt in Högerns tro på kärnkraft börjar likna en dålig fars.

VGF: Avsnitt 3.1.1, pkt  2e

2020-12-28

Lagt in De är svenskarna som ifrågasätter klimatkrisen.

VGF: Avsnitt 5.3.1, pkt 6b

2020-12-24

P.g.a. YouTube's censur har länkarna till SwebbTV uppdaterats. Se Lennart Matikainen och Nordiska Avdelningen. Inlägget från Nordiska Avdelningen får tydligen ligga kvar!

VGF: SwebbTV

2020-12-23

Lagt in ett nytt avsnitt Definitioner under 2.2.1 Gemensamt språk.

GP: Avsnitt 2.2.1

2020-12-23

Lagt in ett sista stycke i 0.1 Varför finns detta dokument?

GP: Avsnitt 0.1

2020-12-22

Lagt in förslag till ny layout i Wordpress.

W: Start

2020-12-20

Nytt avsnitt 3.2.1 Gemensamt språk - kontoplan för Sveriges problemområden.

GP: Avsnitt 3.2.1

2020-12-20

Uppdaterat och lagt in nya balanspunkter.

GP: Avsnitt 3.3.2

2020-12-20

SwebbTV: Elnätet går mot katastrof. Kärnraftexperten Peter Rudling.

VGF: Avsnitt 3.1.1 punkt 3b

2020-12-20

Henrik Jönsson: Sverigesamtal med Jan Emanuel Johansson, Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson.

VGF: Avsnitt 2.6.1 punkterna 1b&c

2020-12-20

Bytt namn på avsnittet HUVUDSIDAN till PROJEKTET.

W: PROJEKTET

2020-12-20

Lagt in avsnittet HUVUDDOKUMENTEN.

W: HUVUDDOKUMENTEN

2020-12-20

Jens Ganmans satir som censurerades före valet 2018.

VGF: Avsnitt 2.1.3 punkt 3

2020-12-17

Infört denna nyhets och uppdateringslogg.

 

2020-12-17

Lagt in informationskällor.

W: Källor

2020-12-17

Lagt in positioneringskartor.

W: FAS 4 - GENOMFÖRANDET

2020-12-17

Om politisering inom forskningen.

VGF: Avsnitt 4.4.5 punkt 2

Åter till: Nyheter och Uppdateringar

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Du som orkat skrolla ner så här långt:

Tycker inte du, som jag, att det är bättre att se helheten på en skrämbild och
klicka på de länkar/avsnitt i en innehållsförteckning som verkar intressera dig?

För min del, vill jag hellre snabbt komma till slutsatser och fakta och
sedan fördjupa mig i långa avhandlingar/tjocka böcker om
bakgrunden till dessa.

Vi behöver dock BÅDE det korta OCH det långa,
de KOMPLETTERAR varandra och
KONKURRERAR INTE med
varandra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Bakgrund och Mål

BAKGRUND

1930-talet till slutet av 1990-talet

Det fantastiska Sverige med dess vackra natur och naturtillgångar utvecklades, med stöd av kloka politikers långsiktiga beslut och en väl fungerande integration av invandrare efter 2:a världskriget, till ett välfärdsland som blev respekterat i hela världen.

Invandrare kom på den tiden p.g.a. arbetskraftsbrist i lagom takt från länder inom Norden och Europa, länder med liknande grundläggande värderingar och kultur, vilket gjorde att integreringen fungerade bra.

1970-talet - 2020

Efter 68-rörelsen och ett antal välmenande politiska beslut, makthavarnas girighet och politisering av samhället har Sverige utvecklats från att vara en välfärdsstat till ett land som på för många sätt utmärkt sig för att vara extremt i negativ bemärkelse.

Invandrare utan skyddsskäl kommer nu för tiden, inte p.g.a. arbetskraftsbrist och inte i lagom takt, från länder utanför Norden och Europa, länder med helt olika grundläggande värderingar och kultur, till ett Sverige som inte har förmåga att integrera dem, vilket gör att det inte fungerar längre.

2020

Coronapandemin blev en väckarklocka som gjorde att vi nu är många fler, som dagligen upplever att Sverige är på fel väg i alltför många avseenden, se avsnitt 1.3 i Varför? Våra makthavare och delar av traditionella medier har drivit en medveten och subtil värdegrundad indoktrinering alltifrån den offentliga barnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan, högskolan (framförallt genom journalist- och lärarhögskolorna) till myndigheter, massmedia och framförallt Public Service. Många av oss, som sett och insett utvecklingen, har inte vågat säga ifrån p.g.a. risk för repressalier från de politiskt korrekta och har därför knutit nävarna i byxfickorna.

Vi har alla ett ansvar i vår representativa demokrati. Det räcker inte att rösta vart fjärde år. Kanske borde vi införa den schweiziska modellen med fler folkomröstningar för att skapa delaktighet.

MÅL

Projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID startades med målen:

 1. På kort sikt sprida informationen att Sverige är i obalans på område efter område.

 2. På medellång sikt få de nyinformerade medborgarna att rösta på partier som står för en mer balanserad politik som är till gagn för medborgarna och näringslivet.

 3. På lång sikt kunna skapa en folkrörelse vars syfte är att få till stånd en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet.

Notera! Målet är inte att lyfta fram det som trots allt är bra i Sverige och de bra beslut som faktiskt även nu görs av våra makthavare. Vi måste ju lyfta fram förbättringspunkter för att blir bättre!

Nästa steg: Om  Övrigt: Bakgrund  Projektet  Organisation  Banners & Viktiga personer

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

   

Se Banners & Viktiga personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Om

Webbplatsen VÅR GEMENSAMMA FRAMTID är utvecklad med ambitionen att på ett rakt sätt lyfta fram de generella och specifika problemen som ligger bakom det faktum att Sverige är i obalans på område efter område.

Ambitionen är inte bara att presentera fakta, utan även att presentera ett helhetsperspektiv som tydliggör landets problemområden, referera till källor – se Källor i Underrubriken och rubrikerna Se vidare i dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID – samt ge exempel på förslag till lösningar – se rubrikerna Lösningsförslag i VÅR GEMENSAMMA FRAMTID. Notera dock att de generellt användbara FILOSOFIERNA, STRUKTURERNA och det TANKEVÄCKANDE INNEHÅLLET är webbplatsens unika kompetens, INTE LÖSNINGARNA, vilka till slut måste tas fram av våra folkvalda.

Om du bryr dig om din egen, andras och kommande generationers framtid. Gör då följande:

 1. Dela denna webbplats med nära och kära, vänner, grannar, föreningar, organisationer, etc., dvs. de som du tycker bör känna till läget för Sverige - framförallt till dem som annars inte får till, fakta om situationen i Sverige.

 2. Bidra med idéer om vad som kan förbättras, vilket görs under FAS 2 - UPPVAKNANDE i Projektet.

 3. Glöm inte att din röst är en del av den politik som angår Sveriges framtid, både vår egen och kommande generationers!

Om du vill får mer information om de grundläggande dokumenten i projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, v.g. se Dokument.

Om du ser på helheten och finner något på denna webbplats som är oseriöst, rasistiskt, främlingsfientligt, nazistiskt, etc. och gör att webbplatsen som helhet kan beskyllas för detta, vänligen meddela detta via Kontakter. Detta gäller även om du ser något som inte fungerar/du inte förstår, t.ex. en länk som inte leder vidare/någon mening som är otydlig.

Webbplatsen skall vara ett komplement till Mainstream media och Fria/Alternativa medier för att skapa en rimlig balans. Se Media.

Nästa steg: Obalanser  Övrigt: Källor  Media  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

           

Se Banners & Viktiga personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Källor

Nästa steg: Om  Övrigt: Media

Informationen i webbavsnitten och i
dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID
under Dokument är hämtad från nedanstående källor.

I dokumentet MEDIA är såväl Mainstream media, MSM,
som Fria/Alternativa medier listade i bokstavsordning och på vänster-höger skalan.

     

         

   

           

     

    

     

     

 

   

   

     

   

 

           

         
     
     

     

      

            

   

Nästa steg: Om  Övrigt: Media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Media

Nästa steg: Källor  Övrigt: Om

Notera att de olika media är placerade på vänster-högerskalan!
Exempel
Från vänsterextrema Expo till högerextrema Fria Tider
och
Svenska Dagbladet och Kvartal i mitten

Mainstream media, MSM

Fria/Alternativa medier

På webben

På webben

Aftonbladet

Dagens Nyheter

Expo

Expressen

Göteborgs-Posten

Svenska Dagbladet

Sveriges Radio

Sveriges Television

Sydsvenskan

TV4

Uppsala Nya Tidning

Övriga socialdemokratiska tidningar

LÖPSEDELN/Lästips

Rekommenderade bloggare

Anthropocene

Axess

Bulletin

Det Goda Samhället

Exakt24

FriaTider

Kvartal

INGRID&MARIA

Invandring och mörkläggning

Ledarsidorna

NEWSVOICE

NyaTider

NYHETERIDAG

Nyhetsbyrån

Palaestra Media

Petterssons blogg

Riks

Samhällsnytt

Socialdemokraterna & Sanningen

SWEBBTV

På Facebook

På Facebook

Aftonbladet

Dagens Nyheter

Expressen

Göteborgs-Posten

Svenska Dagbladet

Sveriges Radio

Sveriges Television

Sydsvenskan

TV4

Uppsala Nya Tidning

Lästips

Bulletin

Det Goda Samhället

Exakt24

FriaTider

Henrik Jönsson

INGRID&MARIA

Ledarsidorna

NEWSVOICE

NyaTider

Nyheter Idag

Nyhetsbyrån

Palaestra Media

Riks

                                                                                 Samhällsnytt

Svensk Webbtelevision

Världen idag

På YouTube

På YouTube

Aftonbladet

Dagens Nyheter

Expressen

Göteborgs-Posten

Sveriges Radio

Sveriges Television

Sydsvenskan

TV4

Uppsala Nya Tidning

 

DGS TV

FriaTider

Henrik Jönsson

Ledarsidorna

NEWSVOICE

NyaTider

Nyheter Idag

Palaestra Media

Riks

Samhällsnytt

Världen idag

Nästa steg: Källor  Övrigt: Om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Obalanser

Allmänt

Utvecklingssteg

I nedanstående områden intar Sverige mycket till extremt obalanserade positioner. Det är inte bekräftat att vi verkligen intar extremt obalanserade positioner inom alla områden, men sannolikt är det så. Mycket obalanserade är vi under alla omständigheter och det borde alla känna till och det borde mana till eftertanke och handling. Förslag till visualisering av Sveriges obalanserade positioner framgår av länkarna Positioner och Balanser.

Notera att listan bara visar exempel där Sverige är mycket till extremt obalanserat jämfört med andra demokratiska länder. Notera också att du behöver bara klicka på en länk om du tvivlar på texten.

 1. Listan "Extrema Sverige" i Det Goda Samhället
  Se kommentar nr 26 till Richard Sörmans inlägg i Det Goda Samhället 2020-07-12.

 2. Listan utvecklad, d.v.s. gallrad, tillagd och belagd nedan.

 3. Listan integrerad i Huvuddokumentet
  VÅR GEMENSAMMA FRAMTID.
  Varje punkt nedan är inlagd under respektive problemområde i Huvuddokumentet. Punkterna bör senare viktas med avseende på påverkan på samhället och vilka problem som lyfts fram i projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID.

Några exempel

Sverige har…

 1. under tiden 2012-2018 givit bifall till 4,5 gånger fler asylärenden än snittet i Europa. Se 6.2.1 Invandrarantalet.

 2. högsta fängelsekostnader i Europa – 6 gånger högre än snittet i Europa.

 3. lägsta antalet patientbesök per läkare i Världen.

Sverige är…

 1. det land i Världen som per medborgare tar emot högsta antal kvotflyktingar. 350 flyktingar per miljon medborgare mot snittet på 3, dvs. 120 gånger fler än snittet.

 2. det land i Norden som har största negativa förändringen i Demokratiindex.

 3. det mest attraktiva landet för invandrare i Världen.

Nästa steg: Dokument  Övrigt: Kompletta listan  Positioner  Balanser

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Föredömligt kort och mycket läsvärd ögonöppnare!

Klicka på bilden nedan, läs beskrivningen och reflektera över Obalanser!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Kompletta listan

Nästa steg: Dokument  Övrigt: Obalanser

I nedanstående områden intar Sverige mycket till extremt obalanserade positioner. Det är inte bekräftat att vi verkligen intar extremt obalanserade positioner inom alla områden, men sannolikt är det så. Mycket obalanserade är vi under alla omständigheter och det borde alla känna till och det borde mana till eftertanke och handling. Förslag till visualisering av Sveriges obalanserade positioner framgår av länkarna Positioner och Balanser.

Notera att listan bara visar exempel där Sverige är mycket till extremt obalanserat jämfört med andra demokratiska länder. Notera också att du behöver bara klicka på en länk om du tvivlar på texten.

Sverige har…

Sverige är…

Nästa steg: Dokument  Övrigt: Obalanser

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

 
Här får du föredömligt korta videoinlägg om aktuella obalanser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Dokument

Utskriftsvänliga huvuddokument i projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, som bäst studeras i nedanstående ordning, utgörs av:

BÖRJA HÄR!

GENERELLA PROBLEM som är det absolut grundläggande dokumentet och som visar på grundläggande behov och problem, vilka finns i de flesta organisationer, samt filosofier, metoder och modeller för att lösa de generella-/grundläggande problemen...

och

TRE HUVUDDOKUMENT

 1. VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, VGF som fram till strax före valet 2022 är en arbetsutgåva till ett viktigt resultat av projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID. Notera att detta dokument har en struktur som inkluderar alla politiska problemområden i Sverige. Innehållsförteckningen följer listan över Politiska områden upprättad för Sveriges problemområden. Dokumentet är Huvuddokumentet i projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, som utgör ett politiskt uppslagsverk och beskriver Nutiden.

 2. FRÅGOR TILL MAKTHAVARE, FTM som dokumenterar relevanta frågor och svar samt brist på svar relaterade till de problemområden som är definierade i dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID. Notera att detta dokument för närvarande endast innehåller några frågor som exempel. Se 2.1.3 Censur och 2.2.4 Sekulariseringen. Dokumentet ställer relevanta frågor som medborgarna vill ha svar på. Det så viktiga frågeordet Varför, som vår älskade författare Astrid Lindgren så flitigt använde i boken Ronja Rövardotter, leder om man ställer frågan Varför tillräckligt många gånger till grundläggande kunskaper och lösningar på problem. Dokumentet kan utvecklas vidare i projektets FAS 2 - UPPVAKNANDE. Se Projektet.

 3. FANTASTISKA SVERIGE, FS har lagts till på grund av att det kommit fram att några besökare hävdat att webbplatsen innehåller för mycket negativt. Genom att lyssna på intressenterna sker utveckling. I detta fall har några besökares negativa kritik utvecklats till något positivt. Dokumentet har nu blivit "hemmet" för att Både beskriva hur fantastiskt det dåtida Sverige var och utgöra en utmanande och positiv beskrivning av det framtida Sverige, d.v.s. bli en vision för Sverige. Dokumentet kan utvecklas vidare i projektets FAS 2 - UPPVAKNANDE. Se Projektet.

Dåtid, nutid och framtid och 3 Huvuddokument  - alla tre behövs för att få till en helhet!

Notera att länkarna fungerar bättre om du väljer att läsa dokumenten i en pdf-läsare, typ Adobe Acrobat Reader.

Nästa steg: Portaler

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Politiska områden

Detta är kärnan i Huvuddokumentet i helheten,
webbplatsen/systemet Vår Gemensamma Framtid.
För att få ordning och logik i databaser behövs nummer.
Nummer fungerar också globalt oberoende av språk.
ETT GEMENSAMT SPRÅK med andra ord!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Projektet

PROJEKTETS FÖREBILD
Gunnar Randholms 4:e Oktober-demonstrationer som 1983 stoppade förslaget om löntagarfonder.

4:e Oktober-demonstrationerna berörde en fråga - Löntagarfonder.

Då var det företagarna som ville försvara sitt.

PROJEKTETS MÅL

Projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID berör många frågor - Sveriges problemområden, som skall kokas ner till en hanterlig mängd förbättringsförslag för att:

 1. På kort sikt sprida informationen att Sverige är i obalans på område efter område.

 2. På medellång sikt få de nyinformerade medborgarna att rösta på partier som står för en mer balanserad politik som är till gagn för medborgarna och näringslivet.

 3. På lång sikt kunna skapa en folkrörelse vars syfte är att få till stånd en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet.

Nu gäller det att väcka de desinformerade så att även de inser att vi måste få en ny sorts riksdagspolitiker som inser att de skall vara till för både oss svenska medborgare och det svenska näringslivet.

Den absoluta majoriteten av svenskarna och invandrarna som anser att Sverige går åt fel håll måsta våga gå samman för att manifestera vad de vill!

PROJEKTETS STRATEGI

Generellt fungerande strategier

Specifika strategier för Projektet

Lyssna till/lär av andras kunskap och gör en syntes av denna, pröva nya spår, börja med eldsjälar, jobba parallellt, visa på goda exempel, etc.

Detta fungerar: Lyssna till Sommar i P1/ Mikael Dolsten och jämför!

Övergripande strategi
Framgår av rubrikerna för de 3 faserna.

Beskrivningar av strategierna
Framgår av texterna för varje fas.

Detaljer kommer senare!

FAS 1 - UPPSTART  - Veckorna 042-135 Vecka ånn där å=sista siffran på året och nn=veckonummer.

Denna fas är genomförd om än med några justeringar beträffande tid och innehåll. Dock är det grundläggande målet uppfyllt - att få andra att driva projektet vidare.

Föreningen för Medborgarperspektiv, FMP, har bildat Tankesmedjan Medborgarperspektiv, se Portalen VGF - Internt FMP, för att bl.a. ta fram innehåll till de tre huvuddokumenten, underlag för Räkenskapens dagar och till FMP's Debattsidorna och driva projektet vidare under nästa fas.

FAS 2 - UPPVAKNANDE - Veckorna 136-236

I början av denna fas kommer information om Projektet att spridas, bl.a. genom ett första Medborgarupprop vars syfte är att hitta ännu fler Åsiktsfränder och Anhängare. Detta för att hitta finansiärer för att möjliggöra utveckling en ny webbplats med ett bättre och modernare användargränssnitt men baserad på strukturen och innehållet för denna webbplats. Utvecklingsarbetet kommer att göras av proffs med gedigen erfarenhet från politisk kommunikation och utveckling av webbplatser med moderna funktionaliteter. Nya idéer, som t.ex. början till en "Wikipolitik", kan lätt integreras i projektets grundstruktur/logiska "hem" för information i den nyutvecklade webbplatsen. I avsnittet Nyheter kommer det att kunna finnas länkar till aktuella och tydliga videoinslag som beskriver verklighetens Sverige.

Tankesmedjan Medborgarperspektiv står tillsvidare för innehållet i webbplatsen genom att samla in fakta och dokumenterar denna i enlighet den struktur som är angiven med projektets huvuddokument VÅR GEMENSAMMA FRAMTID och FRÅGOR TILL MAKTHAVARE under Dokument.

Vid ett antal Räkenskapens dagar, se även Projektplan nedan, kommer Tankesmedjan Medborgarperspektiv att tydliggöra tokigheter våra riksdagspolitiker skapat och inte haft förmåga att förklara eller svara på. Dessa dokumenteras i FRÅGOR TILL MAKTHAVARE.

I slutet av denna fas tas det fram en hanterlig mängd förbättringsförslag, förslagsvis max 3x3=9 stycken, med stöd av enkla sorterings- och prioriteringsverktyg. Dessa förslag lämnas i god tid innan valet 2022 till samtliga riksdagspartier för ställningstagande och seriösa åtaganden under valkampanjerna.

FAS 3 - GENOMFÖRANDE - Efter valet 2022

Beroende på valutgången och intresse för Projektet, kan det ske framtagning av verktyg och en databas för att hantera utbildning av eldsjälar och dokumentera den allt större mängden av fakta som insamlats. Beprövat utbildningsmaterial finns och detta kan lätt anpassas till dagens teknik, bl.a. genom interaktiv videoutbildning på distans.

Projektet kan och bör utvecklas till en folkrörelse finansierad delvis genom Folkbildningsrådets nya riktlinjer för bidrag baserade på krav från majoriteten av medborgarna.

"Wikipolitik" kan nu användas för utbildning av en ny sorts politiker vilka lär sig att förstå att deras primära kunderna finns bland medborgarna och näringslivet.

Genom det nyvaknade intresset från de svenska medborgarna och den därmed förbättrade ekonomin har Projektet ombildats till en stiftelse vars årliga överskott delas ut som stipendier till lovande politiker och politiker som genom sitt arbete visat att de konsekvent gagnar medborgarna och näringslivet.

Att få skutan Sverige att så sakteliga göra en kursändring till en bättre gemensam framtid.

Ha tålamod! Det gäller att stoppa upp och backa Den långa marschen genom institutionerna* - från obalanserade till mera balanserade positioner. Det tar sin tid!

Det enkla går med det samma - det omöjliga tar lite längre tid!

* Se dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID Avsnitt 2.2.1.punkt 1.

Nästa steg: Positioner  Övrigt: Projektplan  Projektet  Organisation  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

     

Se Banners & Viktiga personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Positioner

Det är inte frågan om perspektiven
Antingen Kommunism - Fascism
eller Nationalism - Globalism
utan att det råder
Balans
i Både perspektiven Kommunism - Fascism
och Nationalism - Globalism.

På såväl denna karta som på Inglehart-Welzel's karta undertill
ligger Sverige extremt positionerat.

Klickbara kartor!

 

Se även dokumentet BALANSER!

Nästa steg: Viktiga punkter  Övrigt: Projektet  Organisation

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Klicka här för att Gilla/Kommentera och/eller Dela på Facebook!

För att fortsätta arbetet med att starta upp projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID behövs din hjälp.
Använd knappen ovan för att lägga upp ett donationskonto på MediaLinq varifrån du kan
stötta detta arbete
och alla andra som gör en insats på nätet och har en donationsknapp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Organisation

Initiativtagare

 

Sven von Zweigbergk, fd alias Don Quijote, Curriculum Vitae

Ville tidigare vara anonym p.g.a. tidigare erfarenheter av illvilliga personer.

Se "Brottet"

Finansiärer

 

Vi söker personer som, genom viljan att bidra till en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet, tilltron till Projektet och tillgång till pengar, är beredda att finansiera projektet.
Se dokumenten Medborgarupprop och Projektplan inklusive urklipp från Projektkalkylen.

I första hand behövs finansiärer för att uppnå projektets första mål - att sprida fakta om att Sverige är i obalans på område efter område.

Projektet är tänkt att drivas genom en liten effektiv projektorganisation med professionell projektledning bestående av en projektledare och en kommunikatör från mediebranschen.

Dessutom skall projektets kärntrupp bestå av en Databas-/Webbutvecklare och en Utbildare, vilka skall anpassa och utveckla ett redan befintligt material och eventuellt, om behov finns, kunna ta fram nytt material. Allt för att visa att det går snabbare och är mer kostnadseffektivt om man använder och anpassar befintlig kunskap i stället för att börja med ett blankt papper. Se avsnitt 0.1.3 i dokumentet GENERELLA PROBLEM.

Givetvis kan detta ske helt anonymt. Kontakta då oss via donquijoteswe@protonmail.com.


Swisha till 073 387 50 92

Portalfigur

 

XXX
Vi söker en person som genom sin kraft av att vara väl respekterad inom hela det svenska samhället kan representera/stötta projektet. Se Projektet VGF.

 

Projektledare och Kommunikatör

 

Projektledaren Projektledaren och Kommunikatören Kommunikatören
Vi har redan hittat en projektledare och en kommunikatör som brinner för projektet och vill starta upp Fas 2 - UPPVAKNANDE av projektet genom att rekrytera projektmedlemmar och finansiärer för att finansiera det fortsatta projektet.

Problemet är bara att det saknas startkapital.

Projektledaren, Kommunikatören och byrån presenteras efter det att finansiering ordnats.

 

Eldsjälar

 

Vi söker engagerade medborgare över hela vårt land, vilka vill vara med om att bidra till att vi får en bättre och mer balanserad gemensam framtid. Du kan mycket väl vara en fritidspolitiker, en bloggare eller en person aktiv på sociala medier som inser att du själv vinner på att delta i Projektet. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Utbildare

 

XXX
Vi söker en utbildningsorganisation/utbildare som vill vidareutveckla/anpassa det omfattande utbildningsmaterial som togs fram under åren 1994-2007 och driva utbildning av Eldsjälar.

 

Databas-/Webbutvecklare

 

XXX
Vi söker en duktig Databas-/Webbutvecklare som kan utveckla befintlig databas och webb för att kunna hantera ett växande informationsflöde samt utveckla "Wikipolitik" och/eller ett röstsystem för Direktdemokrati om behov uppstår.

 

Hör av dig via info@vgframtid.se om du vill bidra med din kompetens till ett viktigt projekt.

Nästa steg: Banners & Viktiga personer  Övrigt: Projektet  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Viktiga representanter av väl integrerade invandrare
som står för sina åsikter för ett bättre Sverige

Luai Ahmed - Nyamko Sabuni - Soheila Fors

Se Banners & Viktiga personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Banners & Viktiga personer

Banners

Banners utgörs av bilder som är länkade till andra webbplatser.

Viktiga personer

Viktiga personer utgörs av personer som...

1. är invandrade och utgör förebilder

2. bidragit till tydliggörande och utveckling av webbplatsen

3. delar åsikten att Sverige är på väg åt fel håll, Åsiktsfränder, och/eller är Anhängare till Projektet

 

Åsiktsfränder och Anhängare är indelade i följande 3x3 kategorier:

 

1.1 Partier

2.1 Utbildning & Forskning

3.1 Myndigheter & SKR

1.2 Media

2.2 Tillverkningssektorn

3.2 Kultur

1.3 Sociala medier

2.3 Tjänstesektorn

3.3 Övrigt

 

Motiveringar till val av Banners & Viktiga personer

Se dokumentet Varför?

Nästa steg: Varför?  Övrigt: Organisation  Mål  Projektet  Viktiga punkter 

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Portaler

Allmänt

Specifikt - Åsiktsportaler

Alla Portaler bygger på konkret tillämpning av de tre generella filosofierna. Se avsnitten 2 - TRE GENERELLA FILOSOFIER och
3 - FÖRKLARINGAR OCH EXEMPEL i dokumentet
GENERELLA PROBLEM. Informationen är m.a.o. strukturerad efter läsarens behov.

I Portalerna har "färgtänket" använts, d.v.s. blått för perspektivet helhet/gemensamt, gult för  perspektivet aktuellt/centralt och brunt för perspektivet detaljer/ytterligare information.

Utgå från grundläggande behov enligt avsnitt 1 - TRE GRUPPER AV BEHOV i dokumentet GENERELLA PROBLEM under Dokument, d.v.s. medborgarnas behov av att få faktabaserad information strukturerad på ett enhetligt sätt, så att det blir tydligt VEM som har åsikten, VAR den finns - Informationens "Hem" och till sist VILKEN åsikt det rör sig om.

Struktur skapar trygghet och effektivitet! Börja med det viktigaste/förutsättningarna och ta det steg-för-steg!

Steg 1 - Ta fram mall

Utgå från standardprogram - I detta fall har Microsoft FrontPage använts sedan mitten på 1990-talet.
 Se: Mall

Steg 2 - Ta fram förslag

Skapa förslag som, för de flesta användarna, har logiskt strukturerade "hem" för informationen.

  Partiportaler:  Vänsterblocket  Borgerliga blocket  Interna partiportaler  Min partiportal  Mediaportal

Steg 3 - Visa genom exempel hur förslagen kan tillämpas

Partiportaler:  Vänsterblocket  Borgerliga blocket  KD  L  M  SD  Min partiportal
Mediaportal  Portalen VGF  Portalen VGF - Internt FMP

Nästa steg: Projektet  Övrigt: Mer om Portaler

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

1.3 Det var lättare förr
att få två f.d. svenska statsministrar att gemensamt och samtidigt signera ett dokument! 

Vill du veta mera? Gå då till Kontakter!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Kontakter

Mejl: info@vgframtid.se

Facebook: För att Gilla,  Kommentera, Dela och för framtida arbetsgrupper:  VG Framtid

Notera

Mejl som innehåller:
1. folkbokföringsnamn/registrerat organisationsnamn
2. registrerad adress
3. telefonnummer
besvaras.

Övriga mejl betraktas som spam och besvaras inte.

En seriös kommunikation startar med en kort muntlig dialog

Nästa steg:  Om  Övrigt: Start  Projektet  Organisation

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Hjälp

Här får du via dokumentet Projektet VGF en introduktion på en A4 med länkar till viktiga avsnitt, dokument och exempel och...

 1. varför Designen på webbplatsen är annorlunda,

 2. hur du gör en Guidad rundtur och får reda på Viktiga punkter och

 3. hur du gör Sökning och vilka Ämnen eller Politiska områden som finns i Huvuddokumentens Innehållsförteckningar.

Nästa steg: Designen  Övrigt:  Guidad rundtur  Viktiga punkter  Sökning  Politiska områden

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Klicka här för att Gilla/Kommentera och/eller Dela på Facebook,

  eller använd  och swisha till 073 387 50 92!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Designen

1 Allmänt

Denna webbplats är baserad på tillämpning av tre generellt fungerande filosofier beskrivna i det grundläggande dokumentet GENERELLA PROBLEM under Dokument, vilket innebär att...

 1. Tretalet:
  Helheten bryts ner i max tre delar
  Färgspråk med max tre färger används

 2. Webbplatsen är designad med generellt använda standardverktyg - Microsofts Office 365 och FrontPage, vilket gör att den är snabb och att det inte behövs expertkunskap för att uppdatera den.

 3. Informationen skall vara strukturerad för att lätt och snabbt nås genom den konsekventa strukturen och med endast ett fåtal klick och lite "skrollande".

Se också bilden nedan från den centrala sidan i
GENERELLA PROBLEM

2 Menyer

Allmänt

Specifikt

 1. Den blå raden längst upp innehåller länkar till övergripande webbsidor - Huvudmeny.

 2. Den översta gula raden talar om VAR du befinner dig - Målet för det senaste klicket.

 3. Den bruna raden längst ner utgör Undermeny och inne-håller länk till nästa steg och/eller övrig information för komma åt ytterligare information relaterad till ämnet.

 1. Ord som är formaterade som feta indikerar viktiga ord eller LÄNK som finns i Huvud- och Undermenyer.

 2. Avsnittsord i Huvudmenyer som är utan understrykning indikerar i vilket avsnitt du befinner dig

 3. Blått =Allmänt/Helhet/Gemensamt och Brun=Specifikt/Eget

3 Övrigt

Visa i Helskärmsläge

Plusinformation

För bättre läsupplevelse kan du studera framförallt pdf-filer orienterade som liggande/landskap i helskärmsläge. Gör då så här:

 1. Ladda ner filen och spara den på hårddisken.

 2. Öppna filen och välj Visa > Helskärmsläge eller tryck Ctrl+L.

 3. Testa med filen Mer om Portaler.

 1. Länkord som är formaterade som kursiv eller kursiv indikerar Plusinformation.

 2. Plusinformation erhålles efter muntlig och skriftlig överenskommelse via Kontakter.

 3. Plusinformation är till för verkligt intresserade och för att visa på ett verkligt helhetstänk.

Nästa steg:  Guidad rundtur  Övrigt: Hjälp  Viktiga punkter  Sökning

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

 

Åter till Designen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Guidad rundtur

Före den guidade rundturen

Efter den guidade rundturen

 1. Ett klick på loggan uppe till vänster leder till nästa steg i den Guidade rundturen på 10 klick.

 2. Läs igenom texterna mellan de övre gula och de undre bruna raderna!

 3. Kolla Hjälp på VGFL!

Fortfarande oklart?

Kontakta oss via Kontakter så förklarar och/eller förbättrar vi webbplatsen!

Nästa steg: Infallsvinkel 3  Övrigt: Viktiga punkter  Hjälp  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Tilläggsinformation

Här under Undermenyerna finner du annan nyttig information i tillägg till informationen ovanför Undermenyerna,
 reflektioner/kommentarer och/eller länk till motiveringar att Tilläggsinformationen finns.

1. Räkna till 3 innan du reagerar negativt!

2. Ta det steg-för-steg!

3. Repetition är kunskapens moder!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Viktiga punkter

För bästa behållning av denna webbplats bör du studera följande:

 1. Hela innehållet bakom länken Muslimska Brödraskapets nätverk och därefter
  Lyssna noga till samtalet med socialdemokraten Johan Westerholm – väl värt att lyssna på!

 2. Hela texterna under Bakgrund och Mål och Om.

 3. Inledande texten och några exempel under Obalanser.

 4. Under Dokument: GENERELLA PROBLEM – Ett på mångårig erfarenhet baserad
  helt grundläggande dokument som bör läsas från början.
  Sista stycket i avsnitt 3 - FÖRKLARINGAR OCH EXEMPEL är till för att visa att filosofierna är generella eftersom de fungerar i olika verksamheter, länder och kulturer samt Balanser som är ett försök att ge en grafisk presentation till texten under avsnitt 3.3 i GENERELLA PROBLEM.

 5. Övriga dokument under Dokument bygger på samma struktur och det är ju GENERELLA STRUKTURER och TANKEVÄCKANDE TEXTER - att sväljas, justeras eller refuseras - som är erbjudandet – INTE INNEHÅLLET!

Efter den guidade rundturen kan du gå på djupet via Undermenyerna.

MEN FÖRST! Lägg upp en favorit/ett bokmärke för denna sida så du snabbt kan komma tillbaka hit!

NU KAN DU BÖRJA den guidade turen genom att klicka på loggan uppe till vänster!

 Nästa steg: Guidad rundtur  Övrigt: Hjälp  Balanser

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Se även avsnitt 6.4 Islamiseringen i VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Övriga viktiga avsnitt i VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

2.1 Yttrande- och åsiktsfriheten

2.2 Vänstervridningen

2.3 Globaliseringen

3.1 Energi

5.3 Klimatet

6.5 Kriminaliteten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Sökning

För dig som van internetanvändare

För dig som inte är van internetanvändare

Använd standardfunktioner för sökning!

Använd dessa här:

 1. webbsidan

 2. I Dokument

 3. Börja med Huvuddokumentet

Fritextsökning på webbsidan och i dokument

 1. Tryck Ctrl+F (Ctrl+B för Word) eller gå till menyn uppe till höger och välj Hitta på sida/Sök...

 2.  Bokstavera sökordet tills en det sökta/en länk dyker upp.

I dokument - Länkar och Innehållsförteckningar
Klicka på vald länk eller rubrik.
Se Exempel

Hjälp  Exempel  Politiska områden

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

En liten reflektion

Varför har vi inte tagit bort flerbarnstillägget som 2018 kostade 3,5 miljarder kr?

Se även avsnitt 5.3.2 Mänsklig påverkan på klimatet i VÅR GEMENSAMMA FRAMTID.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Exempel

Exempel på webbsidan

 1. Sök efter MediaLinq
  a) Tryck Ctrl+F eller välj Hitta på sida/Sök.. i menyn uppe till höger.
  b) Börja skriv och när du kommer till
  medial är du framme vid det sökta ordet.

 2. Sök efter Kärnkraft
  a) Tryck Ctrl+F.
  b) Börja skriv och när du kommer till kär och du finner länk  till avsnittet 3.1.1 i VÅR GEMENSAMMA FRAMTID under Dokument i den blå Huvudmenyn.

 3. Sök efter utskriftsvänliga huvuddokument
  a) Tryck Ctrl+F.
  b) Börja skriv och när du kommer till
  utsk, hu eller do och du finner att det sökta finns under Huvudmenyns Dokument.

Ämnen

Ämnena bygger på listan över politiska områden. Se Politiska områden och Innehållsförteckningarna i
Huvuddokumenten under Dokument

Hjälp  Sökning  Politiska områden

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Portalen VGF

Övergripande databaser

Databas

Enkäter

Direktdemokrati

Gemensamt

Start

Nyheter

Hjälp

Infallsvinkel 1- Nytänkande

Aktuellt

Designen

Infallsvinkel 2 - Tankeväckare

Projektet VGF

Guidad rundtur  Viktiga punkter

Infallsvinkel 3 - Behov som ej tillgodoses

Arkiv

Sökning

Politik

Media & Mediaportaler

VGFL

VGFK

Politiska områden

Nättidningar/Bloggar

Bakgrund och Mål Bakgrund

Räkenskapens dagar

Videomedier/Poddar

Introduktion Källor

Wikipolitik

Sociala medier/Twitter

Gemensamt:  Kompletta listan  Varför?

Huvudavsnitt

Introduktion, Tre grupper av behov, Tre filosofier för att lösa behoven samt Förklaringar och exempel för att förstå

Dokument

Portaler

Projektet

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, VGF

Borgerliga Blocket 

FAS 1 - UPPSTART

FRÅGOR TILL MAKTHAVARE, FTM

Partiportaler: KD  M  SD

FAS 2 - UPPVAKNANDE

FANTASTISKA SVERIGE, FS

Min partiportal  Mer om portaler

FAS 3 - GENOMFÖRANDE

Nästa steg: Infallsvinkel 1 eller Bakgrund och Mål  Övrigt: Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa
 de problem som vi skapat
med det gamla 
sättet att tänka."

Albert Einstein

Föredrar du den ursprungliga startsidan?
Se då Start
Meddela gärna din åsikt via info@vgframtid.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  besöksräknare
räknare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Portalen VGF

Övergripande databaser

Databas

Enkäter

Direktdemokrati

Gemensamt

Start

Nyheter

Hjälp

Infallsvinkel 1- Nytänkande

Aktuellt

Designen

Infallsvinkel 2 - Tankeväckare

Projektet VGF

Guidad rundtur  Viktiga punkter

Infallsvinkel 3 - Behov som ej tillgodoses

Arkiv

Sökning

Politik

Media & Mediaportaler

VGFL

VGFK

Politiska områden

Nättidningar/Bloggar

Bakgrund och Mål Bakgrund

Räkenskapens dagar

Videomedier/Poddar

Introduktion Källor

Wikipolitik

Sociala medier/Twitter

Gemensamt:  Kompletta listan  Varför?

Huvudavsnitt

Introduktion, Tre grupper av behov, Tre filosofier för att lösa behoven samt Förklaringar och exempel för att förstå

Dokument

Portaler

Projektet

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, VGF

Borgerliga Blocket 

Fas 1 - UPPSTART

FRÅGOR TILL MAKTHAVARE, FTM

Partiportaler: KD  M  SD

Fas 2 - UPPVAKNANDE

FANTASTISKA SVERIGE, FS

Min partiportal  Mer om portaler

Fas 3 - GENOMFÖRANDE

Nästa steg: Infallsvinkel 1 eller Bakgrund och Mål  Övrigt: Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTIDcka

Portalen VGF - Internt FMP

 

Allmänt - FMP

 

FMP  Lästips  Huvudmenyn

Debattsidorna

Räkenskapens dagar

Blogs  Redaktionens blog  Satir

PK-istiska groteskerier

Metodiken - Räkenskapens dagar

 

Specifikt - VGF

 

Projektplan

Medborgaruppropet

Tankesmedjan Medborgarperspektiv

Se Projektet som ligger i den blå huvudmenyn och Projektplan som ligger i Projektets undermeny.

Dokumentet Medborgaruppropet
Samordningsplan  Samordningslistan  Samordningsplan - Verktyget

Introduktionsdokumentet  Wordmall

Indataverktyget  Kommunikationslåda

Vill du ha en enklare sida för nybörjare?
Klicka då här!

Notera att svarta "länkar" är interna och leder här inte vidare!

FMP=Föreningen för Medborgarperspektiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på någon av loggorna ovan för en guidad rundtur!

Enkla Portalen VGF - Internt FMP

 

Allmänt - FMP

 

FMP  Lästips  Huvudmenyn

Debattsidorna

Räkenskapens dagar

Blogs  Redaktionens blog  Satir

PK-istiska groteskerier

Metodiken - Räkenskapens dagar

 

Specifikt - VGF

 

Allmänt

Länksamlingar

Lästips

VGF bygger på att sortera information i logiska hem och ta saker i rätt ordning.

Ta det steg-för-steg, börja uppifrån till vänster, gå till höger och sedan neråt.

På interna dokumentet Länksamling får du först tips om hur du kan lägga aktuella länkar på bokmärkesfältet så att du når information-en med ett klick. På externa Projektet VGF finns andra nyttiga länkar.

Från Portalen får du med ett minimum av klick tillgång till ALLA länkar som innehåller aktuell information på Lästips. Bl.a. genom länkarna under cellen Media & Mediportaler

Projektplan

Medborgaruppropet

Tankesmedjan Medborgarperspektiv

Se Projektet som ligger i den blå huvudmenyn och Projektplan som ligger i Projektets undermeny.

Dokumentet Medborgaruppropet
Samordningsplan  Samordningslistan  Samordningsplan - Verktyget

Introduktionsdokumentet  Wordmall

Indataverktyget   Kommunikationslåda

Härifrån har du tillgång till VGFL(ätt) med fler klick till informationen.

Vill du ha tillgång till VGFK(omplett) med färre klick till informationen?
Klicka då här och lägg upp ett bokmärke enligt Länksamlingen.