VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Huvudmeny

Klicka på loggan ovanför för att komma till Start på VGFr!

Aktuellt avsnitt (I detta fall en länk mellan FMP och VGF)

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Introduktionswebbplatsen VGFL(ätt) och den kompletta webbplatsen VGFK(omplett)
utgör plusinformation och nås via Kontakt!

Den förenklade  versionen, VGF, nås via denna länk eller med ett klick på loggan!

Undermeny

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Bilden som en kund till det unika helhetskonceptet Styrman skapade på 2000-talet

 

 

Varför slösa tiden på att göra det som är så svårt - att skapa ett generellt system?

Bilden tagen ut boken Mina utmaningar

Den politiska informationen kan nu med Version 4 sorteras upp nu på
exakt samma sätt som hos kunderna till Styrman AB. Skrolla ner.

Det ambitiösa och helt övergripande projektet Vår Gemensamma Framtid har lett till att
Föreningen för Medborgarperspektiv.se startat tankesmedjan Medborgarperspektiv och
nu utvecklar uppslagsverket Wikipolitik baserad på huvuddokumenten

Vår Gemensamma Framtid, VGF, och Frågor till Makthavare, FTM

Sverigeportalen kan stödja en process för att skapa ett Sverige i Balans!

 

Ett av de många exemplen i Mina utmaningar, Malmö Opera och Musikteater, MOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovanför för en guidad rundtur!

Start

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Den kompletta webbplatsen VGFK(omplett) är för närvarande under omarbetning!

Gå tillsvidare till introduktionsversionen VGFL(ätt)

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Kontakt

Mejl: info@vgframtid.se

Mejl som innehåller:

1. Ämne/Rubrik: VGF - KONTAKT
2. Text/Innehåll: Kort beskrivning av syftet med mejlet
3. Uppgifter om avsändaren:
a) Folkbokföringsnamn
b) Registrerad postadress
c) Telefonnummer

besvaras via telefon.

Övriga mejl betraktas som spam och besvaras inte.

En seriös kommunikation startar med en kort muntlig dialog

Vi hörs om du vill!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  besöksräknare
räknare