VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Start

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Webbplatsens huvudavsnitt nås genom huvudmenyn ovan och utgörs av:

 1. Dokument för att tydliggöra Sveriges läge i en...
  ...dåtid när landet fungerade relativt väl,
  ...nutid när Sverige är i obalans och
  ...framtid - en vision om ett bättre Sverige.

 2. Portaler för att tydliggöra åsikter inom politik och media i Sverige.

 3. Projektet som kan vara början till en bättre balans i Sverige.

Inledning med olika infallsvinklar

Infallsvinkel 1 utgår från grundläggande behov som sällan tillgodoses.

Infallsvinkel 2 utgörs av tre tankeväckare som bör väcka vanliga medborgare.

Infallsvinkel 3 berör nytänkande inom politiken!!!

Nästa steg: Infallsvinkel 1 eller Hjälp  Övrigt: Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Detta är introduktionsversionen, VGFL(ätt), och om du vill
komma åt den omfattande versionen VGFK
(omplett):

Klicka här

Föredrar du en portalversion av startsidan?
Se då Portalen VGF på VGFK.
Meddela gärna din åsikt via info@vgframtid.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Infallsvinkel 3

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Här presenteras ett nytt och lättfattligt sätt att få djupare kunskap inom politiska områden inklusive områden där Sverige är extremt utan att ge fördelar som utlovats. Se avsnittet Obalanser.

När vi får inblick i konsekvenserna av fattade politiska beslut blir det samtidigt motivation att, med kunskap som finns i dokumenten i avsnittet Dokument, argumentera för nödvändiga ändringar i landets politik. Målet är att politiska samtal och debatter ska kunna ske utan att hemfalla åt tyckande och känslor som inte är verklighetsförankrade.

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, VGF, ger oss en struktur och en faktasamling som utgör tankeväckare för många svenskar och öppnar för nyrekrytering till de politiska riksdagspartierna. Förhoppningsvis får partierna då självständigt tänkande individer som på sakliga grunder vågar ifrågasätta att den tidigare politiken inte lett Sverige i rätt riktning. Partierna får även möjlighet att presentera sig på ett sätt som tvingar till tydlighet och jämförbarhet. Se länkarna 1-6 under Fri information i dokumentet Mer om Portaler som nås via avsnittet Portaler!

Våra riksdagspolitiker vet att en majoritet av svenskar tycker att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll. Se avsnitt 1.3 i dokumentet Varför? som nås via Undermenyn. Vårt politiska intresse är ganska stabilt och högt, men partierna har trots det tappat ⅔ av sina medlemmar på 40-50 år. Sverige behöver starta om, väcka vanliga medborgare och skapa hjälpmedel och stöd för att kunna underlätta för de politiskt intresserade att engagera sig i många politiskt viktiga frågor och inte fastna i "en-fråge-frågor" som är ganska vanligt. Se Projektets Mål i avsnittet Projektet.

Många som tagit del av VGF har även valt att stödja ett första Medborgarupprop undertecknat av Åsiktsfränder och Anhängare enligt specificerade villkor avsnitt 2.3.1 i dokumentet Varför?

I dokumentet Introduktion under Bakgrund och Mål finns såväl Bakgrund till denna webbplats och medborgaruppropet, Beskrivningar relaterade till Sveriges problem och det utskriftsvänliga dokumentet Medborgarupprop.

Nästa steg: Bakgrund och Mål  Övrigt: Start  Introduktion  Varför?  Politiska områden

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa
 de problem som vi skapat
med det gamla 
sättet att tänka."

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Infallsvinkel 2

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Tankeväckare nr 1
Sverige är i obalans på område efter område på ett sätt som flertalet medborgare uppfattar negativt.
Se Obalanser som leder till kärnan i denna webbplats: dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID under Dokument som i sin tur utgör den veritabel politisk uppslagsbok som både kan leda vidare till en "Wikipolitik" och en början på en ny väg med en politik till en bättre gemensam framtid i Sverige.

Tankeväckare nr 2
Undersökningar visar att en överväldigande majoritet av medborgarna tycker att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll.
Resultaten av medborgarundersökningar med frågan:
Anser du att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll?
Se avsnitt 1.3 i dokumentet Varför? som nås genom nedanstående länkar.
Bland 44 personer på Tjörn som inte har något utanförskapsområde: Ja, 95%
Bland c:a 300 personer i hela Sverige inklusive utanförskapsområden: Ja, 61%

Tankeväckare nr 3
Den kompletta versionen av denna webbplats, VGFK, ger tillgång till både delarna och helheten, vilket är unikt, och utgör därmed ett komplement/inte en konkurrent till övriga webbplatser och medier.

Nästa steg: Infallsvinkel 3  Övrigt: Start  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa
 de problem som vi skapat
med det gamla 
sättet att tänka."

Albert Einstein

Diskussionsunderlag 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!

Infallsvinkel 1

VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSAMMA FRAMTID!

Allmänt

Specifikt

Här presenteras, baserat på uttalade behov,
en lista över Politiska områden för Sverige/problemområden
och förslag till lösningar för en bättre gemensam framtid.

Denna webbplats erbjuder också
både
ETT GEMENSAMT SPRÅK som SKAPAR TRYGGHET
och BINDER IHOP DELARNA TILL EN KONKRET HELHET
och
INNEHÅLL som VÄCKER TANKAR
.

Allt baserat på
tre grupper av behov,
vilka vanligen ej tillgodoses,
och
tre generella filosofier
baserade på mångårig erfarenhet och som
fungerar överallt för alla som vill.

Ambitionen är att starta en process
där förutsättningarna bygger på:

UNIVERSELLA OCH JORDNÄRA FILOSOFIER
som bygger på grundläggande behov
och sunt förnuft

PROCESSORIENTERADE METODER
som omvandlar förutsättningar till resultat

ENKLA STANDARDVERKTYG
som alla som vill kan använda

och där medier samverkar till ett långsiktigt resultat
där det råder balans mellan:

POLITIKEN

MEDBORGARNA

och

NÄRINGSLIVET

Studera och ta till dig Introduktion och
GENERELLA PROBLEM i VGFK

Nästa steg: Infallsvinkel 2  Övrigt: Start  Politiska områden  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Grundstrukturen webbplatsen

Huvudmenyn

Samma på varje avsnitt men med aktuellt avsnitt utan länk

Var du befinner dig på webbplatsen

Avsnittets eller underavsnittets namn

Undermenyer

Länkar till nästa eller relaterade avsnitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Bakgrund och Mål

INTRODUKTION

Studera dokumentet Introduktion som nås via Undermenyn längst ner och som innehåller Bakgrund till webbplatsen och ett tänkt första Medborgarupprop, Beskrivningar relaterade till Sveriges problem samt Medborgaruppropet för nedladdning och utskrift.

BAKGRUND

1930-talet till slutet av 1990-talet

Det fantastiska Sverige med dess vackra natur och naturtillgångar utvecklades, med stöd av kloka politikers långsiktiga beslut och en väl fungerande integration av invandrare efter 2:a världskriget, till ett välfärdsland som blev respekterat i hela världen.

Invandrare kom på den tiden p.g.a. arbetskraftsbrist i lagom takt från länder inom Norden och Europa, länder med liknande grundläggande värderingar och kultur, vilket gjorde att integreringen fungerade bra.

1970-talet - 2020

Efter 68-rörelsen och ett antal välmenande politiska beslut, makthavarnas girighet och politisering av samhället har Sverige utvecklats från att vara en välfärdsstat till ett land som på för många sätt utmärkt sig för att vara extremt i negativ bemärkelse.

Invandrare utan skyddsskäl kommer nu för tiden, inte p.g.a. arbetskraftsbrist och inte i lagom takt, från länder utanför Norden och Europa, länder med helt olika grundläggande värderingar och kultur, till ett Sverige som inte har förmåga att integrera dem, vilket gör att det inte fungerar längre.

2020

Coronapandemin blev en väckarklocka som gjorde att vi nu är många fler, som dagligen upplever att Sverige är på fel väg i alltför många avseenden, se avsnitt 1.3 i Varför? Våra makthavare och delar av traditionella medier har drivit en medveten och subtil värdegrundad indoktrinering alltifrån den offentliga barnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan, högskolan (framförallt genom journalist- och lärarhögskolorna) till myndigheter, massmedia och framförallt Public Service. Många av oss, som sett och insett utvecklingen, har inte vågat säga ifrån p.g.a. risk för repressalier från de politiskt korrekta och har därför knutit nävarna i byxfickorna.

Vi har alla ett ansvar i vår representativa demokrati. Det räcker inte att rösta vart fjärde år. Kanske borde vi införa den schweiziska modellen med fler folkomröstningar för att skapa delaktighet.

MÅL

Projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID startades med målen:

 1. På kort sikt sprida informationen att Sverige är i obalans på område efter område.

 2. På medellång sikt få de nyinformerade medborgarna att rösta på partier som står för en mer balanserad politik som är till gagn för medborgarna och näringslivet.

 3. På lång sikt kunna skapa en folkrörelse vars syfte är att få till stånd en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet.

Notera! Målet är inte att lyfta fram det som trots allt är bra i Sverige och de bra beslut som faktiskt även nu görs av våra makthavare. Vi måste ju lyfta fram förbättringspunkter för att blir bättre!

Nästa steg: Introduktion  eller Obalanser  Övrigt: Varför?  Medborgarupprop

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

   

     

Se dokumentet Varför?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Kontakter

Mejl: info@vgframtid.se

Mejl som innehåller:
1. folkbokföringsnamn/registrerat organisationsnamn
2. registrerad adress
3. telefonnummer
besvaras.

Övriga mejl betraktas som spam och besvaras inte.

En seriös kommunikation startar med en kort muntlig dialog

Vi hörs om du vill!

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Obalanser

Allmänt

Utvecklingssteg

I nedanstående områden intar Sverige mycket till extremt obalanserade positioner. Det är inte bekräftat att vi verkligen intar extremt obalanserade positioner inom alla områden, men sannolikt är det så. Mycket obalanserade är vi under alla omständigheter och det borde alla känna till och det borde mana till eftertanke och handling. Förslag till visualisering av Sveriges obalanserade positioner framgår av länkarna Positioner och Balanser.

Notera att listan bara visar exempel där Sverige är mycket till extremt obalanserat jämfört med andra demokratiska länder. Notera också att du behöver bara klicka på en länk om du tvivlar på texten.

 1. Listan "Extrema Sverige" i Det Goda Samhället
  Se kommentar nr 26 till Richard Sörmans inlägg i Det Goda Samhället 2020-07-12.

 2. Listan utvecklad, d.v.s. gallrad, tillagd och belagd nedan.

 3. Listan integrerad i Huvuddokumentet
  VÅR GEMENSAMMA FRAMTID.
  Varje punkt nedan är inlagd under respektive problemområde i Huvuddokumentet. Punkterna bör senare viktas med avseende på påverkan på samhället och vilka problem som lyfts fram i projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID.

Några exempel

Sverige har…

 1. under tiden 2012-2018 givit bifall till 4,5 gånger fler asylärenden än snittet i Europa. Se 6.2.1 Invandrarantalet.

 2. högsta fängelsekostnader i Europa – 6 gånger högre än snittet i Europa.

 3. lägsta antalet patientbesök per läkare i Världen.

Sverige är…

 1. det land i Världen som per medborgare tar emot högsta antal kvotflyktingar. 350 flyktingar per miljon medborgare mot snittet på 3, dvs. 120 gånger fler än snittet.

 2. det land i Norden som har största negativa förändringen i Demokratiindex.

 3. det mest attraktiva landet för invandrare i Världen.

Nästa steg: Dokument eller Kompletta listan  Övrigt: Positioner  Balanser

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Föredömligt kort och mycket läsvärd ögonöppnare!

Klicka på bilden nedan, läs beskrivningen och reflektera över Obalanser!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Kompletta listan

Nästa steg: Dokument  Övrigt: Obalanser

I nedanstående områden intar Sverige mycket till extremt obalanserade positioner. Det är inte bekräftat att vi verkligen intar extremt obalanserade positioner inom alla områden, men sannolikt är det så. Mycket obalanserade är vi under alla omständigheter och det borde alla känna till och det borde mana till eftertanke och handling. Förslag till visualisering av Sveriges obalanserade positioner framgår av länkarna Positioner och Balanser.

Notera att listan bara visar exempel där Sverige är mycket till extremt obalanserat jämfört med andra demokratiska länder. Notera också att du behöver bara klicka på en länk om du tvivlar på texten.

Sverige har…

Sverige är…

Nästa steg: Dokument  Övrigt: Obalanser

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

 
Här får du föredömligt korta videoinlägg om aktuella obalanser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Dokument

Utskriftsvänliga huvuddokument i projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, som bäst studeras i nedanstående ordning, utgörs av:

BÖRJA HÄR!

GENERELLA PROBLEM som är det absolut grundläggande dokumentet och som visar på grundläggande behov och problem, vilka finns i de flesta organisationer, samt filosofier, metoder och modeller för att lösa de generella-/grundläggande problemen...

och

TRE HUVUDDOKUMENT

 1. VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, VGF som fram till strax före valet 2022 är en arbetsutgåva till ett viktigt resultat av projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID. Notera att detta dokument har en struktur som inkluderar alla politiska problemområden i Sverige. Innehållsförteckningen följer listan över Politiska områden upprättad för Sveriges problemområden. Dokumentet är Huvuddokumentet i projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID, som utgör ett politiskt uppslagsverk och beskriver Nutiden.

 2. FRÅGOR TILL MAKTHAVARE, FTM som dokumenterar relevanta frågor och svar samt brist på svar relaterade till de problemområden som är definierade i dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID. Notera att detta dokument för närvarande endast innehåller några frågor som exempel. Se 2.1.3 Censur och 2.2.4 Sekulariseringen. Dokumentet ställer relevanta frågor som medborgarna vill ha svar på. Dokumentet kan utvecklas vidare i projektets FAS 2 - UPPVAKNANDE. Se Projektet.

 3. FANTASTISKA SVERIGE, FS har lagts till på grund av att det kommit fram att några besökare hävdat att webbplatsen innehåller för mycket negativt. Genom att lyssna på intressenterna sker utveckling. I detta fall har några besökares negativa kritik utvecklats till något positivt. Dokumentet har nu blivit "hemmet" för att Både beskriva hur fantastiskt det dåtida Sverige var och utgöra en utmanande och positiv beskrivning av det framtida Sverige, d.v.s. bli en vision för Sverige. Dokumentet kan utvecklas vidare i projektets FAS 2 - UPPVAKNANDE. Se Projektet.

Dåtid, nutid och framtid och 3 Huvuddokument  - alla tre behövs för att få till en helhet!

Nästa steg:  Portaler  Övrigt: Kontakter 

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Notera
Tillgång till webbplatsens kompletta innehåll ges efter begäran via Kontakter.

Politiska områden

Detta är kärnan i Huvuddokumentet i helheten,
webbplatsen/systemet Vår Gemensamma Framtid.
För att få ordning och logik i databaser behövs nummer.
Nummer fungerar också globalt oberoende av språk.
ETT GEMENSAMT SPRÅK med andra ord!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Projektet

PROJEKTETS FÖREBILD
Gunnar Randholms 4:e Oktober-demonstrationer som 1983 stoppade förslaget om löntagarfonder.

4:e Oktober-demonstrationerna berörde en fråga - Löntagarfonder

Då var det företagarna som ville försvara sitt.

PROJEKTETS MÅL

Projektet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID berör många frågor - Sveriges problemområden, som skall kokas ner till en hanterlig mängd förbättringsförslag för att:

 1. På kort sikt sprida informationen att Sverige är i obalans på område efter område.

 2. På medellång sikt få de nyinformerade medborgarna att rösta på partier som står för en mer balanserad politik som är till gagn för medborgarna och näringslivet.

 3. På lång sikt kunna skapa en folkrörelse vars syfte är att få till stånd en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet.

Nu gäller det att väcka de desinformerade så att även de inser att vi måste få en ny sorts politiker som inser att de skall vara till för både oss svenska medborgare och det svenska näringslivet.

Den absoluta majoriteten av svenskarna och invandrarna som anser att Sverige går åt fel håll måsta våga gå samman för att manifestera vad de vill!

PROJEKTETS STRATEGI

Generellt fungerande strategier

Specifika strategier för Projektet

Lyssna till/lär av andras kunskap och gör en syntes av denna, pröva nya spår, börja med eldsjälar, jobba parallellt, visa på goda exempel, etc.

Detta fungerar: Lyssna till Sommar i P1/ Mikael Dolsten och jämför!

Övergripande strategi
Framgår av rubrikerna för de 3 faserna

Beskrivningar av strategierna
Framgår av texterna för varje fas.

Detaljer kommer senare!

FAS 1 - UPPSTART  - Veckorna 042-135 Vecka ånn där å=sista siffran på året och nn=veckonummer.

Denna fas är genomförd om än med några justeringar beträffande tid och innehåll. Dock är det grundläggande målet uppfyllt - att få andra att driva projektet vidare.

Föreningen för Medborgarperspektiv, FMP, har bildat Tankesmedjan Medborgarperspektiv, se Portalen VGF - Internt FMP, för att bl.a. ta fram innehåll till de tre huvuddokumenten, underlag för Räkenskapens dagar och till FMP's Debattsidorna och driva projektet vidare under nästa fas.

FAS 2 - UPPVAKNANDE - Veckorna 136-236

I början av denna fas kommer information om Projektet att spridas, bl.a. genom ett första Medborgarupprop vars syfte är att hitta ännu fler Åsiktsfränder och Anhängare. Detta för att hitta finansiärer för att möjliggöra utveckling en ny webbplats med ett bättre och modernare användargränssnitt men baserad på strukturen och innehållet för denna webbplats. Utvecklingsarbetet kommer att göras av proffs med gedigen erfarenhet från politisk kommunikation och utveckling av webbplatser med moderna funktionaliteter. Nya idéer, som t.ex. början till en "Wikipolitik", kan lätt integreras i projektets grundstruktur/logiska "hem" för information i den nyutvecklade webbplatsen. I avsnittet Nyheter kommer det att kunna finnas länkar till aktuella och tydliga videoinslag som beskriver verklighetens Sverige.

Tankesmedjan Medborgarperspektiv står tillsvidare för innehållet i webbplatsen genom att samla in fakta och dokumenterar denna i enlighet den struktur som är angiven med projektets huvuddokument VÅR GEMENSAMMA FRAMTID och FRÅGOR TILL MAKTHAVARE under Dokument.

Vid ett antal Räkenskapens dagar, se även Projektplan nedan, kommer Tankesmedjan Medborgarperspektiv att tydliggöra tokigheter våra riksdagspolitiker skapat och inte haft förmåga att förklara eller svara på. Dessa dokumenteras i FRÅGOR TILL MAKTHAVARE.

I slutet av denna fas tas det fram en hanterlig mängd förbättringsförslag, förslagsvis max 3x3=9 stycken, med stöd av enkla sorterings- och prioriteringsverktyg. Dessa förslag lämnas i god tid innan valet 2022 till samtliga riksdagspartier för ställningstagande och seriösa åtaganden under valkampanjerna.

FAS 3 - GENOMFÖRANDE - Efter valet 2022

Beroende på valutgången och intresse för Projektet, kan det ske framtagning av verktyg och en databas för att hantera utbildning av eldsjälar och dokumentera den allt större mängden av fakta som insamlats. Beprövat utbildningsmaterial finns och detta kan lätt anpassas till dagens teknik, bl.a. genom interaktiv videoutbildning på distans.

Projektet kan och bör utvecklas till en folkrörelse finansierad delvis genom Folkbildningsrådets nya riktlinjer för bidrag baserade på krav från majoriteten av medborgarna.

"Wikipolitik" kan nu användas för utbildning av en ny sorts politiker vilka lär sig att förstå att deras primära kunderna finns bland medborgarna och näringslivet.

Genom det nyvaknade intresset från de svenska medborgarna och den därmed förbättrade ekonomin har Projektet ombildats till en stiftelse vars årliga överskott delas ut som stipendier till lovande politiker och politiker som genom sitt arbete visat att de konsekvent gagnar medborgarna och näringslivet.

Att få skutan Sverige att så sakteliga göra en kursändring till en bättre gemensam framtid.

Ha tålamod! Det gäller att stoppa upp och backa Den långa marschen genom institutionerna* - från obalanserade till mera balanserade positioner. Det tar sin tid!

Det enkla går med det samma - det omöjliga tar lite längre tid!

* Se dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID Avsnitt 2.2.1.punkt 1.

Nästa steg: Nyheter Övrigt: Projektplan  Projektet  Organisation

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

     

Se Banners & Viktiga personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

Klicka på loggan ovan för en guidad rundtur!K

Hjälp

 

Allmänt

Specifikt

Bokmärke
Gå tillbaka till Start och lägg upp bokmärket VGFL för att snabbare komma tillbaka till startsidan!

Introduktion
Börja med dokumentet Introduktion i avsnittet Bakgrund och Mål.

För en alternativ introduktion på en A4. Se dokumentet Projektet VGF med länkar till viktiga avsnitt, dokument och exempel. Dokumentet nås via avsnittet Nyheter.

Efter den guidade rundturen
Studera avsnitten i huvudmenyn och börja med Start.

Om du använder dator
Klicka vidare och du kommer vidare som avsett.

Om du använder mobil eller platta

Vrid enheten 90 grader för bättre upplevelse,
specifikt då du kommer till bildspel och filmklipp.

Om du inte kommer vidare som avsett med länkar i pdf-dokument
Kopiera länkadressen och klistra in den i adressfältet och kör vidare.

Har du tips om förbättring
Meddela detta via Kontakter.

Nästa steg: Bakgrund och Mål  Övrigt: Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

  eller använd  och swisha till 073 387 50 92!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Nyheter och Uppdateringar

Datum

Beskrivning

W=Webbplatsen,
VGF=dokumentet VÅR GEMENSAMMA FRAMTID
GP=dokumentet GENERELLA PROBLEM

Var? - Dokumentationsplats

Stående
nyheter

Nyheter och Uppdateringar

Görs i den kompletta versionen. Se nedan.

Övrig viktig information

Dokumentet Projektet VGF ger en introduktion på en A4 med länkar till viktiga avsnitt, dokument och exempel.

Tillgång till en omfattande version, VÅR GEMENSAMMA FRAMTID Komplett, VGFK, av denna introduktionsversion GEMENSAMMA FRAMTID Lätt, VGFL, fås enklast genom uppläggning av bokmärke(n) för länkarna till höger. Namnge länken/länkarna som till höger och lägg den/dem på synligt på bokmärkesfältet så går det enklare att nå webbplatsen/webbplatserna!

Hur skall vi kunna lita på Centerpartiet, se Fri information pkt 5 Exempel -  MIN PARTIPORTAL pkt 3.2.1, och Annie Lööf, se avsnitt 2.1.3 pkt 4, som inte respekterar personer i riksdagen vilka representerar drygt 25% av medborgarna, dvs. SD och V med sina 62 respektive 28 mandat?

För en bättre gemensam framtid, med en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet, det tredje målet, går det inte heller att rösta på S som köper röster genom sitt samarbete med Muslimska Brödraskapet och MP som baserar sin energipolitik, avsnitt 3.1, och klimatpolitik, avsnitt 5.3, mer på känslor än fakta.

För att får en bättre gemensam framtid behöver vi hjälpas åt så att felinformerade medborgare ändrar spår och röstar i riksdagsvalet på KD, M eller SD - inte på några små partier som AfS , L och MED, vilka får visa sitt berättigande i lokala val.

"Den långa marschen genom institutionerna"
Inlägg av Helena Edlund som Facebook försöker stoppa genom att blockera delningar. DETTA BORDE ALLA SVENSKA MEDBORGARE KÄNNA TILL!

 

Nyheter i VGFK

 


 VGFK  &  VGFL

Följderna av Den långa marschen genom institutionerna,
Socialdemokraternas makthegemoni

Demokratin i fara och Massinvandring

Islamisering

Se VGF Avsnitten 2.2, 2.3 och 6.2.1 (Endast i VGFK)

Se VGF Avsnittet 6.4 (Endast i VGFK)

och Miljöpartiets politik

Effektbrist

Symbolpolitik

Se VGF Avsnittet 3.1 (Endast i VGFK)

Se VGF Avsnittet 5.3 (Endast i VGFK)

Arkiv (Endast i VGFK)
För > 1 vecka gamla Nyheter och Uppdateringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Start  Bakgrund och Mål  Om  Obalanser  Dokument  Portaler  Projektet  Nyheter  Hjälp

 

Organisation

Initiativtagare

 

Sven von Zweigbergk, fd alias Don Quijote, Curriculum Vitae

Ville tidigare vara anonym p.g.a. tidigare erfarenheter av illvilliga personer.

Se "Brottet"

Finansiärer

 

Vi söker personer som, genom viljan att bidra till en mer balanserad politik som gagnar medborgarna och näringslivet, tilltron till Projektet och tillgång till pengar, är beredda att finansiera projektet.
Se dokumenten Medborgarupprop och Projektplan inklusive urklipp från Projektkalkylen.

I första hand behövs finansiärer för att uppnå projektets första mål - att sprida fakta om att Sverige är i obalans på område efter område.

Projektet är tänkt att drivas genom en liten effektiv projektorganisation med professionell projektledning bestående av en projektledare och en kommunikatör från mediebranschen.

Dessutom skall projektets kärntrupp bestå av en Databas-/Webbutvecklare och en Utbildare, vilka skall anpassa och utveckla ett redan befintligt material och eventuellt, om behov finns, kunna ta fram nytt material. Allt för att visa att det går snabbare och är mer kostnadseffektivt om man använder och anpassar befintlig kunskap i stället för att börja med ett blankt papper. Se avsnitt 0.1.3 i dokumentet GENERELLA PROBLEM.

Givetvis kan detta ske helt anonymt. Kontakta då oss via donquijoteswe@protonmail.com.


Swisha till 073 387 50 92

Portalfigur

 

XXX
Vi söker en person som genom sin kraft av att vara väl respekterad inom hela det svenska samhället kan representera/stötta projektet. Se
Projektet VGF.

 

Projektledare och Kommunikatör

 

Projektledaren Projektledaren och Kommunikatören Kommunikatören
Vi har redan hittat en projektledare och en kommunikatör som brinner för projektet och vill starta upp Fas 2 - UPPVAKNANDE av projektet genom att rekrytera projektmedlemmar och finansiärer för att finansiera det fortsatta projektet.

Problemet är bara att det saknas startkapital.

Projektledaren, Kommunikatören och byrån presenteras efter det att finansiering ordnats.

 

Eldsjälar

 

Vi söker engagerade medborgare över hela vårt land, vilka vill vara med om att bidra till att vi får en bättre och mer balanserad gemensam framtid. Du kan mycket väl vara en fritidspolitiker, en bloggare eller en person aktiv på sociala medier som inser att du själv vinner på att delta i Projektet. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Utbildare

 

XXX
Vi söker en utbildningsorganisation/utbildare som vill vidareutveckla/anpassa det omfattande utbildningsmaterial som togs fram under åren 1994-2007 och driva utbildning av Eldsjälar.

 

Databas-/Webbutvecklare

 

XXX
Vi söker en duktig Databas-/Webbutvecklare som kan utveckla befintlig databas och webb för att kunna hantera ett växande informationsflöde samt utveckla "Wikipolitik" och/eller ett röstsystem för Direktdemokrati om behov uppstår.

 

Hör av dig via info@vgframtid.se om du vill bidra med din kompetens till ett viktigt projekt.

Nästa steg: Banners & Viktiga personer  Övrigt: Projektet  Kontakter

© VÅR GEMENSAMMA FRAMTID

Viktiga representanter av väl integrerade invandrare
som står för sina åsikter för ett bättre Sverige

Luai Ahmed - Nyamko Sabuni - Soheila Fors

Se Banners & Viktiga personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  besöksräknare
räknare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGFKH